Eerlijk is eerlijk, het was even slikken toen Greenpeace International aankondigde haar lidmaatschap van FSC deels te beëindigen. Het is niet niks als één van de founding members opstapt. Maar gelukkig blijft een aantal grote nationale kantoren van Greenpeace gewoon lid (Verenigde Staten, Canada). En andere grote milieuorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds blijven ons onveranderd steunen.

Use it or lose it

Wat is er aan de hand? Wij verschillen fundamenteel van mening met Greenpeace over hoe je effectief bossen beschermt. Wij vinden dat bosbescherming en duurzaam gebruik van bossen hand in hand gaan. Strikte bescherming van bossen is een goed instrument maar is simpelweg onvoldoende. Beheer van bossen volgens de regels van FSC leidt aantoonbaar tot duurzaam behoud van bossen. Juist door duurzaam hout te oogsten, en daarmee waarde te geven aan bestaand bos, houden we het bos in stand en bieden we perspectief aan de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn.

High Risks

Een ander cruciaal punt is dat wij vinden dat FSC juist in landen waar het bestuur niet op orde is (in jargon ‘bad governance’), dus in landen die door Greenpeace worden aangemerkt als High Risk zoals bijvoorbeeld in het Kongo Bekken, aanwezig moet zijn. Niets doen brengt veel grotere risico’s met zich mee. FSC-certificering leidt ook in landen met zwak bestuur aantoonbaar tot verbeteringen.

Klimaat

Bossen spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van klimaatverandering. Duurzaam bosbeheer wordt in diverse beleidsdocumenten genoemd als een voorwaarde voor het welslagen van klimaatbeleid. Je kunt wel doen alsof de exploitatie van bossen niet bestaat of een andere kant uitkijken, maar daarmee verander je helemaal niets. Gebruik van hout (als een bij uitstek klimaatvriendelijk materiaal) uit duurzaam beheerde bossen is een belangrijk deel van de oplossing.

Meer hout

Daarom zal FSC Nederland zich onverminderd blijven inzetten om het gebruik van MEER FSC-hout te promoten. Hout, mits afkomstig uit duurzame bron, is één van de meest milieuvriendelijke grondstoffen. Bij de transitie naar een circulaire en biobased economie speelt hout een sleutelrol, en wij blijven deze boodschap, samen met zoveel mogelijk bedrijven en organisaties, met enthousiasme en overtuiging uitdragen.

Liesbeth Gort, Directeur FSC Nederland