“Er is geen business op een dode planeet”, onderschreven enkele vooraanstaande CEOs, waaronder die van Unilever, naar aanleiding van de Cop15, in een oproep aan staatshoofden. De Cop15, zijn we ondertussen al niet toe aan de Cop27, binnenkort in Egypte? Ja, voor wat betreft het klimaat zijn we toe aan de 27ste versie, voor wat betreft biodiversiteit aan de 15de. Deze Conferences of party (Cops), zijn er om bepaalde nijpende problemen op te lossen. Want wat zijn dan onze belangrijkste toekomstbeperkende bedreigingen? Klimaatmaatverandering, verlies aan biodiversiteit en dat gekatalyseerd met desinformatie. Een klimaatcatastrofe zal ons leven op de kop zetten. Het verlies aan biodiversiteit zal ons leven onmogelijk maken. De katalysator is slecht weg te nemen, maar die andere twee bedreigingen wel!

Als een derde van de meest aangetaste gebieden op aarde zou worden hersteld dan zou de extra koolstofopslag deze eeuw vergelijkbaar zijn met 15 jaar van de huidige wereldwijde, door de mens
veroorzaakte CO2 uitstoot. Als daarnaast ook natuurlijke gebieden die nog in goede staat verkeren, worden beschermd, kan de uitstoot door ontbossing gestopt worden. Beide initiatieven zou
bovendien ongeveer 70% van de voorspelde uitstervingen van soorten voorkomen, volgens onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Wie moet er aan de slag met de herstelwerkzaamheden, met de bescherming? De VN, EU, regeringen? Nee, de praktijk wijst uit dat overheden te log en onderling te verdeeld zijn. Klimaat- en
biodiversiteitsonderhandelingen lopen nu al 30 jaar met weinig concreet resultaat. Jij, ik, iedereen kan direct iets doen! Eenmalig een maandsalaris besteden om gezamenlijk gebieden te kopen en te vrijwaren van menselijk handelen helpt onze leefomgeving weer levensvatbaar te maken. Hierdoor neemt de CO2-opslag toe of uitstoot af en houden we de biodiversiteit intact, die voor ons
voortbestaan essentieel is.

Dus als de bal niet bij de overheid blijkt te liggen, ligt deze dus ook niet bij het bedrijfsleven, maar bij de medewerkers daarvan…? Laten we het simpel samenvatten: Een leefbare aarde is gewoon te koop. Nu nog spotgoedkoop, straks onbetaalbaar – beyond repair.

Gerard van Dorth, bestuurder van de ideële stichting BuyWorld, review uitgevoerd door prof. dr. Rik Leemans (WUR), ambassadeur BuyWorld