FrieslandCampina: ‘Zuivelproducten passen in een duurzaam voedingspatroon’

Iedere dag zet FrieslandCampina zich actief in om de wereldbevolking te voorzien van de beste voedingsstoffen. De zuivelproducten leveren hier een grote bijdrage aan: ze zijn een natuurlijke bron van proteïne, calcium, vitamine B2 en B12 en fosfor. Dit maakt zuivel een prima keuze binnen een duurzaam voedingspatroon. Om ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel is voor de toekomstige generaties, zullen we moeten bewegen richting een duurzamer voedingspatroon. Hierbij is het zaak om niet alleen te kijken naar de impact op het milieu, maar om een balans te vinden tussen de milieu-impact, gezondheidsbijdrage, plek in de cultuur, betaalbaarheid, kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen. Zuivelproducten scoren goed op meerdere van deze aspecten en leveren daarom een bijdrage aan het veiligstellen van de voedsel- en nutriëntenzekerheid.

Minder (rund)vlees consumeren blijkt het effectiefst, zuivel en vis blijven gelijk

Een duurzamer voedingspatroon dat zoveel mogelijk essentiële voedingsstoffen bevat, een zo laag mogelijke impact heeft op het milieu en dicht ligt bij de lokale voedingsgewoonten, kan een verlaging van de milieu-impact opleveren van 21 tot 30 procent. Uit onderzoek blijkt dat een duurzamer voedingspatroon minder (rund)vlees, frisdrank, vruchtensap en alcohol bevat. De hoeveelheid melkproducten en vis blijft ongeveer gelijk.

We blijven onze melk verduurzamen

Nederlandse melk behoort tot de duurzaamste van de wereld. De gemiddelde uitstoot van een Nederlandse melkkoe is 1,2 kilo CO2 per liter melk; wereldwijd is dat het dubbele, namelijk 2,4 kilo CO2. Desondanks blijft de zuivelsector investeren in duurzaamheid. Zo zal FrieslandCampina de komende jaren nog meer inzetten op duurzame melk met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat met een lage CO2-uitstoot en extra aandacht voor dierenwelzijn en biodiversiteit.

Zuivel speelt een grote rol in de wereldwijde voedselproductie

Door de groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Naar verwachting zullen er in 2050 bijna tien miljard mensen leven op de wereld. Om al deze monden te voeden zal de voedselproductie moeten stijgen met 70 procent ten opzichte van 2009.
De Wereldvoedselorganisatie en het Wereld Natuur Fonds erkennen in de Zuivelverklaring van Rotterdam dat zuivel hier een grote rol in kan spelen. Naast voedselzekerheid levert zuivel een belangrijke bijdrage aan armoedebestrijding en de ontwikkelingskansen van familiebedrijven, kleine boeren en herders binnen en buiten Nederland.

Share Button