FairClimateFund wil aantonen dat de CO-markt op een eerlijke en effectieve manier ten goede kan komen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Degenen met de grootste CO-voetafdruk investeren in CO-reductie projecten met een grote sociale impact die voldoen aan de eisen van de Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard. Om dit te laten zien aan haar partners en andere belangstellenden, geeft FairClimateFund in het nieuwe jaarrapport over 2020 meer inzicht in de SDG-impact van haar projecten en de verdeling van haar kosten. 

In samenwerking met Bridge Builders heeft FairClimateFund een aanpak ontwikkeld om indicatoren te definiëren voor gestandaardiseerde kwantificering van SDG-impact op projectniveau. Meer informatie hierover vind je onder andere in dit document.

Tevens laat FairClimateFund in haar jaarrapport zien hoe de kosten precies verdeeld zijn. Zo wordt 70% van de inkomsten besteed aan de CO₂-reductie projecten. Hiermee worden alle kosten van de projecten gedekt én wordt er een Fairtrade premie betaald aan de lokale gemeenschappen voor maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie.

De impact van de projecten

FairClimateFund investeert in schoner kokenprojecten en herbebossingsprojecten. In het jaarrapport lees je onder andere dat FairClimateFund in de afgelopen jaren ruim 330.000 mensen in ontwikkelingslanden heeft bereikt. De leefomstandigheden van deze mensen worden door de projecten verbeterd. Zo wordt er bijvoorbeeld veel tijd bespaard voor vrouwen door de implementatie van cookstoves, biogas en solar cookers. Hierdoor is er meer tijd vrij voor andere werkzaamheden die voor een verbetering van het dagelijks leven zorgen. De schonere kookoplossingen hebben ook gezondheidsvoordelen. Door de verminderde rookontwikkeling binnenshuis, ervaren vrouwen en kinderen veel gezondheidsvoordelen, zoals minder hoesten en oogirritaties. Zo krijgen gezinnen een gezonder bestaan.

Naast een verbetering van leefomstandigheden zorgden de projecten de afgelopen jaren ook voor een reductie van 636.653 ton CO2. En is er 463 miljoen kilo hout bespaard doordat er minder hout nodig is om te koken. Dat zijn bijna een miljoen bomen!

FairClimateFund heeft daarnaast voor het eerst de impact van haar projecten op de verschillende Sustainable Development Goals in een kwantitatieve waarde uitgedrukt.

Benieuwd naar hoe z’n project eruitziet? Bekijk de documentaire over ons project Bird, Bees and Business:

Eddy Zoëy en Lauren Lewis reizen naar West-Afrika om met eigen ogen te zien wat er aan de hand is. Ze maken kennis met de vrouwen die van oudsher sheaboter maken. En ze krijgen een inkijkje in de vele stappen die er nodig zijn om sheaboter te maken. Een langdurig en zwaar proces. Ze zien met eigen ogen hoe slecht het landschap ervoor staat vanwege klimaatverandering en houtkap, maar spreken ook met mensen die werken aan een oplossing.