Webinar: starten met ketenverantwoordelijkheid en ISV voor overheidsinkopers

Wanneer

21/02/2023    
12:00 - 13:00

Waar

Online webinar
Online, Online
Online webinar
Webinar: starten met ketenverantwoordelijkheid en ISV voor overheidsinkopers

Hoe kun jij als inkoper, contractmanager of opdrachtgever jouw koopkracht inzetten om verantwoorde herkomst van producten en diensten te realiseren en stimuleren? Die vraag beantwoordt PIANOo tijdens een lunchwebinar op 21 februari 2023. Tijdens het webinar lanceren we tegelijkertijd op feestelijke wijze onze gloednieuwe e-learning Ketenverantwoordelijkheid & ISV.

Veel van wat de overheid inkoopt heeft zijn oorsprong in productielanden waar misstanden voorkomen zoals kinderarbeid, moderne slavernij, ontbossing en discriminatie. Daar willen wij in Nederland niet aan meewerken.

Ketenverantwoordelijkheid

Het is de taak van de overheid om de rechten van mens, natuur en milieu te beschermen en de taak van bedrijven om die rechten te respecteren en misstanden in hun toeleveringsketens op te sporen en aan te pakken. Als overheidsinkoper kun je bedrijven waarvan je producten en diensten afneemt stimuleren en helpen om hun ketenverantwoordelijkheid te nemen. Dan kan onder meer door het toepassen van internationale sociale voorwaarden (ISV). Ketenverantwoordelijkheid is onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI).

Waarom is dat juist nu belangrijk?

Ketenverantwoordelijkheid is een actueel onderwerp, waarover momenteel de wetgeving wordt aangescherpt. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe IMVO en due diligence (CSRD) wetgeving. Deze wetten verplichten leveranciers kritisch naar de eigen en achterliggende keten te kijken. Als publieke inkoper kun je bedrijven helpen en stimuleren om daarmee aan de slag te gaan.

Nieuwe e-learning

PIANOo ontwikkelde een online basistraining ‘Ketenverantwoordelijkheid & ISV’ voor publieke inkopers, opdrachtgevers, categorie-/leveranciers-/contractmanagers en bestuurders die invulling willen geven aan internationale ketenverantwoordelijkheid als onderdeel van maatschappelijk verantwoord inkopen. Deze e-learning bestaat uit 4 modules en geeft achtergrondinformatie om misstanden te kunnen herkennen en concrete instructies hoe ketenverantwoordelijkheid toe te passen in het inkoopproces en hierover in gesprek te gaan met je opdrachtnemer. Als je dit webinar bijwoont, krijg je een inkijkje in de e-learning, die je binnen jouw eigen organisatie kunt inzetten.

Programma

Tijdens dit webinar informeren PIANOo en enkele ervaringsdeskundigen jou als publieke inkoper, opdrachtgever en contractmanager hoe jij je rol in ketenverantwoordelijkheid en ISV kunt pakken. We bespreken wat ervoor nodig is om hiermee te starten. Ook leer je meer over de nieuwe e-learning en waar je terecht kunt voor vragen, intervisie en ondersteuning. Liesbeth Unger, Loening’s Nederlandse partner, heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze e-learning en is een van de sprekers. De Nederlandse overheid stelt sinds 2017 al verplicht om internationale sociale voorwaarden toe te passen in grote Europese contracten in 10 risicocategorieën, in lijn met de OESO-richtlijnen. Ze hebben publieke inkopers opgeleid, een Academy is opgezet (ook ontwikkeld door Liesbeth Unger) en nu zijn er meer kopers te bereiken met een e-learning. Het is de taak van de overheid om mensenrechten, natuur en milieu te beschermen en bedrijven moeten die rechten respecteren en schendingen in hun toeleveringsketens identificeren en aanpakken. Een publieke inkoper kan bedrijven waar het producten en diensten inkoopt stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de keten. Dit doet de overheid door het een voorwaarde te maken in grote contracten (internationale sociale voorwaarden). Leveranciers van de Nederlandse overheid moeten jaarlijks een risicoanalyse, een actieplan indienen en rapporteren over hun voortgang.

Meer informatie/aanmelden

Kaart wordt geladen...