Symposium: De toekomst van bedrijventerreinen in een circulaire economie

Wanneer

20/04/2023    
14:00 - 17:00

Waar

Kantoor PBL
Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, 2594 AV
Kantoor PBL
Symposium: De toekomst van bedrijventerreinen in een circulaire economie

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Wat betekent dat voor de toekomst van bedrijventerreinen?

Nieuwe gevolgen en nieuwe eisen

Vragen die 20 april tijdens het symposium aan bod komen zijn: Hoe veranderen de ruimtebehoeften van bedrijven die circulair gaan werken? Welke nieuwe eisen stelt een circulaire economie aan bereikbaarheid, milieucontouren, en de nabijheid (of juist scheiding) van andere functies? Zal bijvoorbeeld meer recycling zorgen voor meer stank, hinder en zwaar transport? Is er meer behoefte aan locaties in de stad of juist meer aan hubs buiten de steden? Treden er conflicten op met de woningbouwopgave die ook ruimte zal vragen op deze locaties? Wat kunnen overheden op verschillende bestuursniveaus doen om te anticiperen op deze veranderingen?

Nieuw PBL-onderzoek over ruimtelijke gevolgen van circulaire economie

Trudy Rood en Emil Evenhuis presenteren nieuw PBL-onderzoek naar de ruimtelijke dimensies van de circulaire economie en de gevolgen voor bedrijventerreinen in het bijzonder. Ze ontvouwen verschillende scenario’s, waarop kenners uit provincie, Rijk, bedrijfsleven en onderzoek reageren op basis van praktijkervaringen.

U bent van harte welkom om het symposium over deze kwesties bij te wonen op donderdag 20 april van 14:00 tot 17:30. Lees hieronder het programma en meld u aan.

Programma

Tijd
14.00 Opening door dagvoorzitter Sonja Kruitwagen
14.05 Welkom door Marko Hekkert, directeur PBL
14.15 Presentatie belangrijkste bevindingen PBL-onderzoek ‘Ruimte voor Circulaire Economie’ (met bijdragen van CE Delft, Bureau Buiten en BVR), door Trudy Rood en Emil Evenhuis, onderzoekers bij het PBL.
14.45 Reflecties vanuit de praktijk I: Perspectief vanuit het bedrijfsleven op ruimte, knelpunten en kansen. Presentatie door Roland Amoureus, Directeur Public Affairs bij Renewi.
15.00 Reflecties vanuit de praktijk II: Rol en mogelijkheden van provincies. Presentatie door Ilse Zaal, Gedeputeerde provincie Noord-Holland voor economie, en portefeuillehouder ruimtelijke economie IPO.
15.15 Reflecties vanuit de praktijk III: Rol en mogelijkheden van nationaal beleid. Presentatie door Jurgen Geelhoed, MT-lid directie Regio bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
15.30 Korte pauze
15.45 Paneldiscussie met Roland Amoureus, Ilse Zaal , Jurgen Geelhoed, Cees-Jan Pen (Lector de ondernemende regio bij Fontys), en Koos Seerden (voorzitter van Commissie ruimtelijke ordening van VNO-NCW).
16.30 Afsluiting door dagvoorzitter Sonja Kruitwagen
16.35 Borrel

Aanmelden / meer informatie

Kaart wordt geladen...