Naar een conceptuele revolutie voor duurzaam ondernemen, Henk van Luijk Lezing 2015

Wanneer

28/05/2015    
15:30 - 18:00

Waar

Nyenrode Business Universiteit
Straatweg 25, Breukelen, 3621 BG

MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW organiseren op 28 mei a.s. voor de 6e keer de Henk van Luijk Lezing. Met de Henk van Luijk Lezing willen de organisatoren jaarlijks een stimulans geven aan het onderwerp bedrijfsethiek. De lezing is in 2010 geïntroduceerd ter nagedachtenis van Henk van Luijk, de nestor van de Nederlandse bedrijfsethiek.

De lezing is bedoeld voor relaties en partners van MVO Nederland, Nyenrode Business Universiteit en VNO-NCW, alsmede voor geïnteresseerden in de thematieken van bedrijfsethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sprekers dit jaar zijn:

R. Edward Freeman

“Business Ethics: A View from Experience”

De laatste 30 jaar ben ik uitgedaagd door het idee dat bedrijfsethiek een contradictie is. We moeten samen nieuwe kaders, nieuwe theorieën en nieuwe voorbeelden ontwikkelen die het bedrijfsleven en de ethiek samenbrengen. We hebben een conceptuele revolutie nodig, waardoor het bedrijfsleven een ethisch en integraal onderdeel van de samenleving wordt. Business gaat niet alleen over geld en winst. Het gaat erom hoe we waarde creëren voor elkaar. Het is het meest krachtige systeem van sociale samenwerking in de menselijke geschiedenis. ” Professor Edward Freeman hanteert een pragmatische aanpak van bedrijfsethiek. Pragmatisme richt zich op het vervullen van de menselijke doeleinden, en benadrukt dus tegelijkertijd de morele dimensie van organisaties. Alle pogingen om richting te geven aan bedrijven zijn op een bepaald niveau morele inspanningen. Ed Freeman heeft wereldwijd grote invloed door zijn boeken, artikelen en voordrachten. Naast zijn huidige hoogleraarschap aan de Darden School of Business, University of Virginia, is Freeman ook visiting professor aan de Nyenrode Business Universiteit.

Fokko Wientjes

De wereld over vijftien jaar? DSM ziet grote veranderingen

“Je moet anders kunnen denken”

Als we afspreken dat we over vijf jaar 10% minder energie willen verbruiken, kun je elk jaar twee procent verminderen. Dan verandert er fundamenteel weinig; het is minder van hetzelfde. Maar als je gaat nadenken hoe je in een keer tien procent kunt besparen, kom je tot radicalere oplossingen.” Voeding en gezondheid zijn sectoren waar grote vernieuwingen te verwachten zijn. Grote doorbraken zijn ook hard nodig, omdat we steeds ouder worden en voldoende eten ter beschikking willen hebben voor alle bewoners van deze aarde, met aandacht voor kwaliteit, zoals voldoende vitaminen en mineralen. Het is belangrijk dat daarvoor nieuwe allianties en netwerken tot stand komen. Om de veranderingen te versnellen, is een mentaliteitsverandering nodig. Fokko Wientjes zal in zijn voordracht zijn visie geven op de conceptuele revolutie, waar ook Ed Freeman voor pleit.

Prof.dr. Henk van Luijk
Prof. dr. Henk van Luijk (1929-2010) was een pionier in de Europese bedrijfsethiek en geldt als de nestor van de bedrijfsethiek in Nederland. Het European Institute for Business Ethics is in 1994 door hem opgericht. Van Luijk was van 1984 tot 2000 hoogleraar bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit. Daarmee was hij de eerste hoogleraar op dat onderwerp in Europa. Van 2004 tot 2008 was hij bestuurslid van MVO Nederland. Met zijn scherpe en onafhankelijke geest heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de koers van MVO Nederland. Henk van Luijk was een zeer betrokken hoogleraar op Nyenrode en belangrijk vanwege zijn grote verdiensten voor de bedrijfsethiek, bijdrage aan EBEN en ISBEE en heeft op indrukwekkende wijze vorm en inhoud gegeven aan EIBE.

Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Programma
18.00 uur Drinks

Voor meer informatie: www.nyenrode.nl/henkvanluijklezing

Aanmelden: h.vlam@nyenrode.nl
Routebeschrijving: www.nyenrode.nl/Contact

Kaart wordt geladen...