Kick-off Buyer Group Circulair inkopen binnen de facilitaire markt

Wanneer

19/01/2023    
14:00 - 16:00

Waar


Kick-off Buyer Group Circulair inkopen binnen de facilitaire markt

Wil jij circulair inkopen binnen de facilitaire markt? Dan zijn wij voor de Buyer Group FM op zoek naar jou!

Facility management draagt zorg voor de inkoop, het beheer én de uitstroom van grondstoffen in een organisatie. Als facilitaire professional zie je daarom veel diensten en producten in de organisatie voorbijkomen en kun je hier invloed op uitoefenen als opdrachtgever of inkoper. Dit betekent ook dat jij degene bent die impact kan maken!

Vanuit het principe ‘samen komen we verder’ is het waardevol om meerdere opdrachtgevende organisaties bij elkaar te brengen en de krachten te bundelen om circulaire doelstellingen te realiseren. Omdat dit er nog niet is, organiseren wij namens Rijkswaterstaat en PIANOo de Buyer Group FM. Binnen de Buyer Group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en – strategie op het verduurzamen van specifieke productcategorieën.

Het uiteindelijke doel van de Buyer Group FM is om circulair inkopen naar de FM-praktijk te brengen. We werken toe naar een gezamenlijke marktvisie voor circulair inkopen binnen FM, om deze vervolgens te vertalen naar de aanbestedingspraktijk.

Wat gaan we doen?

Wij organiseren samen met Rijkswaterstaat deze unieke Buyer Group FM. Op 19 januari 2023 van 14:00 – 16:00 uur starten we met de kick-off en vervolgens zal er maandelijks een sessie plaatsvinden. Die sessies duren 4 uur. De Buyer Group FM is opgeknipt in 2 fasen. Wanneer er na fase 1 voldoende draagvlak is vanuit de deelnemende organisaties gaan we door met fase 2.

Lees meer over het programma en meld je hier aan.

PHI Factory in opdracht van Rijkswaterstaat.

 De buyer groups zijn een initiatief vanuit het Rijk, IPO, VNG en UVW. Zij worden gefinancierd uit de Klimaatenveloppe (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en het budget circulair bouwen (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De Buyer Groups worden getrokken door Rijkswaterstaat en PIANOo.

Kaart niet beschikbaar