DS Smith steunt Het Nationale Park De Hoge Veluwe om duurzaam te investeren in de prachtige combinatie van Nederlandse natuur en cultuur van het allerhoogste niveau, door middel van onder meer de aanplant van klimaatbestendige bossen. De toenemende droogte van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat verschillende bomen, soms zelfs grote delen van bossen, sterven. De wereldwijde leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen doneert vanuit de DS Smith Charitable Foundation, die wereldwijd verschillende lokale initiatieven op het gebied van biodiversiteit stimuleert.

Vele hectares bos in het Park zullen de komende decennia omgevormd worden, zodat zij beter bestand zijn tegen toenemende droogte en klimaatverandering. DS Smith draagt met haar donatie bij aan onder meer de klimaatbestendige bossen. Dit project vormt onderdeel van de internationale ambitie van DS Smith om tegen 2025 honderd biodiversiteitsprojecten te steunen of uit te voeren. Hiervoor werkt DS Smith nauw samen met lokale partners en organisaties in heel Europa en Noord-Amerika.

Duurzaamheid vormt het hart van het businessmodel van DS Smith: in 2020 heeft het bedrijf haar nieuwe financieringsplan gepresenteerd, waarmee zij de verbetering van de biodiversiteit wil stimuleren vanuit de DS Smith Charitable Foundation. Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder meer wilde bloemenweiden, gemeenschapstuinen of boomplantprojecten en moeten natuurlijke habitats beschermen en de soortenrijkdom vergroten – zo ook de activiteiten van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

“We zijn trots dat we ook hier een bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam behoud van dit natuurlijk erfgoed, dat voor Nederland zo belangrijk is,” aldus Philip Bautil, Managing Director Benelux bij DS Smith, “Duurzaamheid zit verankerd in ons DNA: wij erkennen het belang van herinvestering in de gemeenschappen waar we actief zijn. Door het steunen van dit soort projecten dragen wij graag ons steentje bij aan het noodzakelijk herstel en behoud van biodiversiteit. De DS Smith Charitable Foundation laat zien hoe de verpakkingssector kan bijdragen. Ook deze donatie is daar weer een mooi voorbeeld van, dat hopelijk meer bedrijven uit de sector doet volgen.”

Klimaatbestendige bossen essentieel voor duurzaam behoud van het Park

Om de hoge biodiversiteit te behouden wordt het Park actief beheerd. Zo blijft de ecologische rijkdom in stand en kunnen zeldzame en kwetsbare diersoorten blijven bestaan. Omdat de droogte in de toekomst zeer waarschijnlijk zal toenemen, vervangt het Park nu kwetsbare boomsoorten als fijnsparren en lariks door meer droogtebestendige soorten, zoals boomhazelaar en wintereik. Dit alles in nauwe samenwerking met wetenschappers uit binnen- en buitenland. Om deze duurzame transformatie van het landschap de komende decennia te kunnen realiseren, is financiële steun essentieel.

“We zijn DS Smith heel dankbaar voor hun bijdrage aan een duurzame toekomst voor De Hoge Veluwe”, aldus aldus Margot Palmen, Directeur van het Hoge Veluwe Fonds, “Dankzij deze donatie kan Het Nationale Park De Hoge Veluwe blijven investeren om de groene schatkamer van Nederland door te geven aan volgende generaties.”