De 100% Kringloopwinkels vermeden in 2019 gezamenlijk 130.000 ton CO2-uitstoot

Kringloopwinkels hebben vorig jaar meer spullen verwerkt dan ooit. De inzameling bij de ruim 200 bij Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) aangesloten kringloopwinkels, zagen de inzameling van gebruikte spullen groeien tot meer dan 150 miljoen kilo. Dit ging gepaard met een groei van de winkelomzet. Tegelijkertijd moesten al deze spullen verwerkt worden met minder mensen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder de leden van BKN.

Het aantal betalende bezoekers bij de 100% Kringloopwinkels bedroeg 14 miljoen, ongeveer net zoveel als in 2018, maar de klanten van de kringloopwinkels gaven wel 8% meer uit. Echter de kosten voor het afvoeren van recyclebare spullen, die niet verkocht kunnen worden, namen toe en de opbrengsten van veel recyclebare stromen namen af. Dit had een negatieve invloed op het resultaat.

Heel veel spullen

Niet eerder werden er zoveel spullen ingezameld en verwerkt als in 2019. Van de ruim 150 miljoen kilo aan o.a. kleding, meubels en huisraad werd gemiddeld 43% opnieuw verkocht via de winkels. De cijfers wijzen uit dat er iets minder spullen werden gerecycled. Desalniettemin wisten de 100% Kringloopwinkels gezamenlijk 130.000 ton CO2-uitstoot te vermijden. De positieve milieu impact is daarmee opnieuw gegroeid. Terwijl de 100% kringloopwinkels het vorig jaar dus razend druk hadden, moest het werk door steeds minder mensen gedaan worden. Het aantal medewerkers nam met 6% af tot iets minder dan 11.000.

Minder mensen

“Dat het aantal arbeidsplaatsen afneemt is wel zorgelijk” zegt Leonie Reinders, directeur van BKN. “Het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zit in het DNA van de kringlooporganisaties. Dat we nu minder werkplekken kunnen invullen gaat tegen onze doelstellingen in. Een klein lichtpuntje is dat we wel in staat zijn geweest om meer mensen uit de doelgroep en vanuit niet betaalde functies te laten doorstromen naar reguliere functies. We hopen dat het de komende jaren eenvoudiger zal zijn om samen met onze partners nieuwe medewerkers te vinden en dat we de trend kunnen keren.

Uitdagende omstandigheden

100% Kringloopwinkels werken zonder winstoogmerk aan maatschappelijke doelstellingen en de afgelopen jaren ging het de kringloopwinkels goed. Maar de nieuwe omstandigheden zullen uitdagend zijn. “De winkelverkoop is de kurk waarop alles drijft en Kringloopbedrijven zijn midden in corona-crisis veel omzet misgelopen. Het valt moeilijk te voorspellen hoe snel kringloopbedrijven hiervan zullen herstellen. In de maanden juni en juli van dit jaar bereikte de omzet zich bij veel kringloopwinkels weer een normaal niveau, maar of en in hoeverre het herstel doorzet is voor de branchevereniging ook de vraag.Misschien krijgen we meer mensen in de winkels die iets minder te besteden hebben, maar de groeiende groep mensen die bij de kringloop kopen omdat tweedehands gewoon goed is voor het milieu moeten we ook aan ons blijven binden. Het vinden van de juiste balans hierin is de grote uitdaging”, besluit Reinders.

Share Button