Dit voorjaar heeft CONO Kaasmakers samen met zes enthousiaste CONO melkveehouders het Beemster Bijenlint ingezaaid. Op 20 augustus heeft Wethouder Dings van sociale zaken & duurzaamheid van Gemeente Beemster het Beemster Bijenlint officieel geopend. Het Beemster Bijenlint start bij de CONO kaasmakerij en vervolgt met bloemenstroken die door de hele Beemster voeren.

Wethouder Jos Dings is blij met de actie van CONO: “Als bestuur vinden we duurzaamheid ontzettend belangrijk. Daarin staan we bepaald niet alleen, want steeds meer inwoners en bedrijven in Beemster nemen maatregelen om onze mooie polder te verduurzamen. Dit bijenlint is daar een prachtig voorbeeld van. Ik hoop dat het andere ondernemers inspireert om iets te doen voor de biodiversiteit, want dat is hard nodig. Deze bloemenzee is daaraan een continue en prachtige herinnering.”

Wilde bijen zijn onmisbaar

“Wilde bijen hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad. Wij willen samen met onze veehouders een positieve bijdrage leveren aan het beschermen van hun leefgebieden. Het Beemster Bijenlint helpt naast de bijen ook vogels, vlinders en andere onmisbare insecten. Het Beemster Bijenlint is een pilot. In 2020 willen we samen met boer, buurt en burgers het bijenlint groter maken.” Ideeën zijn er al genoeg!” aldus Grietsje Hoekstra, duurzaamheidsmanager bij CONO Kaasmakers.

Biodiversiteit versterken

Bijen, als bestuivers, spelen een belangrijke rol op het gebied van voedselvoorziening, biodiversiteit, en een gezond milieu. Grietsje Hoekstra: “Dit is voor ons allemaal belangrijk. Iedere melkveehouder werkt met én is afhankelijk van de natuur. Op en rondom elke boerderij zal je natuur en biodiversiteit zien. Bovendien wordt dit door onze coöperatie gestimuleerd en beloond middels het Caring Dairy programma. Bijna 50% van de CONO-leden doet in een bepaalde vorm aan agrarisch natuurbeheer. Bijvoorbeeld in de vorm van weidevogelbescherming of kruidenrijk grasland.”

Samen sterker

Jan van Kempen, akkerbouwer uit de Beemster, zaait al jaren bloemrijke akkerranden in op zijn akkers in de Beemster en heeft CONO geholpen bij het aanleggen van het Beemster Bijenlint. Vereniging Water, Land en Dijken, heeft de veehouders geadviseerd bij het kiezen van het beste bloemenmengsel. Samen kom je verder en goed voorbeeld doet goed volgen.

Duurzame toekomst

CONO Kaasmakers heeft een naam hoog te houden op het gebied van duurzaamheid. Wim Betten, algemeen directeur van CONO Kaasmakers: “In april van dit jaar is Beemster kaas door de Nederlandse consument tot duurzaamste kaasmerk verkozen in de Sustainable Brand Index, en in juli door Questionmark uitgeroepen tot voorloper in Duurzaam & Gezond in het kaasschap. Met het in 2019 vernieuwde Caring Dairy programma kunnen onze leden melkveehouders op 18 gebieden beloond worden voor verdere verduurzaming. Hiermee blijft duurzaamheid ook in de toekomst prioriteit bij CONO Kaasmakers.”