CONO Kaasmakers wil samen met haar melk- en kaastransporteurs de footprint van kaas verkleinen. Door hybride trucks en de eerste volledig elektrische RMO (Rijdende Melk Ontvangst) wordt er een bijdrage geleverd aan het ambitieuze klimaatprogramma van de boerencoöperatie uit de Beemster: een klimaatpositieve kaasketen in 2030.

Eerste elektrische RMO

Danmel Transport uit Oosthuizen verzorgt voor CONO een groot deel van het melktransport. Na een succesvolle proefrit heeft eigenaar Mart de Waard de eerste volledig elektrische RMO van Nederland in bestelling staan bij Volvo. Naar verwachting wordt de truck in het eerste kwartaal van 2023 geleverd en in gebruik genomen. De Waard: “CONO hecht belang aan duurzame ontwikkelingen in de hele keten. Door deze samenwerking kan ik mijn dienstverlening verbeteren in duurzaamheid en tevens onze CO2-uitstoot terugdringen.”

Elektrisch rijden brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Snelladen is nog niet mogelijk. Daarom is kritisch gekeken naar de route die deze wagen gaat rijden en het opvangen van de uren die verloren gaan door het laden. Omdat de kaasmakerij goed is ingericht op het opvangen van piekbelasting, is er afgesproken dat de wagen ’s nachts bij CONO wordt opgeladen.

Naast de elektrische RMO heeft Danmel Transport sinds twee jaar een RMO op liquid natural gas (Lng), waardoor uiteindelijk 20% minder CO2 wordt uitgestoten. CONO’s tweede melktransporteur Meijer Melktransport rijdt met Euro-6 vrachtwagens die 97% minder stikstof uitstoten dan motoren uit de Euro-1-klasse. Beide ondernemingen gebruiken bovendien een oplegger met een eigen accu, die tijdens het rijden wordt opgeladen. Met deze accu wordt melk niet langer met lopende motor overgepompt.

Hybride kaastransport

Transportbedrijf G.G. de Vries & Zoon uit Minnertsga verzorgt het transport van CONO’s bekende Beemster kaas. Ook met dit bedrijf ging CONO in overleg over CO2-reductie en elektrificatie van het transport. De keuze van De Vries is gevallen op de aanschaf van een hybride truck van Scania. Rients de Vries, eigenaar van het transportbedrijf over de samenwerking: “We zijn trots dat we met de reeds gedane en toekomstige investeringen CONO kunnen helpen hun ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen. Volledig elektrisch rijden is door de langere afstanden die wij afleggen nog niet haalbaar. De hybride motor levert 20% brandstofbesparing waarmee we onze eigen carbon footprint verkleinen.”
Verder wordt onderzocht of De Vries de wagen die ingezet worden voor CONO-kaas kan laten rijden op HVO100 (100% Hydrotreated Vegetable Oil) in plaats van diesel. HVO wordt, naast de plantaardige oliën, ook geproduceerd uit afval, restoliën en vetten, zoals afgewerkt frituurvet. HVO100 leidt tot een CO2 reductie van ruim 85% ten opzichte van reguliere diesel.

Samen bereik je meer

Verduurzamen kun je niet alleen. CONO Kaasmakers pakt de verduurzamingsopgave daarom samen op met partners uit de logistieke sector. Wim Betten, Algemeen Directeur bij CONO Kaasmakers zegt hierover: “Wij vinden het belangrijk dat we samen met onze partners stappen zetten op het gebied van verduurzaming en blijven dit ook stimuleren. Wij zijn trots dat onze partners deze investeringen aangaan, ook in onzekere tijden op het gebied van energie en brandstof. Onze transporteurs dragen zo in het algemeen bij aan de klimaatdoelstellingen van de transportsector, en leveren in het bijzonder een positieve bijdrage aan de totale footprint van onze kaas, die we tot 2030 met 30% willen reduceren.”

CONO Klimaatpositief in 2030

CONO Kaasmakers is een kleine coöperatie van melkveehouders in de Beemster, Noord-Holland. In 2030 wil CONO met haar kaasketen klimaatpositief zijn. Daar is samenwerking in de keten voor nodig. In melk- en kaastransport wil CONO samen met haar partners 75% CO₂ reductie behalen, om zo de footprint van kaas te verkleinen. Ook zet CONO zich met haar melkveehouders in om voor het vastleggen van CO₂ in de bodem. Resterende uitstoot wordt gecompenseerd. Bij eigen leden veehouders als dat kan, en verder weg als dat nodig is.