Bij HP is duurzaamheidsdenken verankerd in de bedrijfsvoering. Wij hebben dat vertaald in concrete streefgetallen waarop wij onszelf wereldwijd afrekenen. Dat zie je terug in ons gedrag. Daarnaast werken wij hard aan technologieverbetering en verlenging van de levenscyclus van het product. Elke generatie producten wordt eenvoudiger, energievriendelijker en bevat minder onderdelen, zodat het gemakkelijker gerepareerd en gereviseerd kan worden. Aan het einde van het leven van de printers en computers zorgen wij voor optimale recycling. Wecycle vervult hier een geweldige rol als uitvoerder van ICT Milieu van e-waste in onze industrie. Zo is de keten gesloten en volgens een circulaire economie gedachte.

Het managed services model is al dominant in printers. Onze klant betaalt per print en kan daarvoor alle benodigde services integraal afnemen. In de categorie personal systems, zoals note-books, desktops en tablets is die verschuiving naar managed services nog niet zover ontwikkeld. Meer dan 90 procent van de pc’s in de industrie wordt nog transactioneel verkocht. Bij printer-cartridges in de consumentenmarkt komt het managed services model net kijken, met de nieuwe dienst HP Instant Ink die we daarvoor hebben ontwikkeld.

Bij beide productgroepen groeit het aandeel snel en wij verwachten dat het hier de komende twee à drie jaar tot een kanteling gaat komen. Deze ontwikkeling is puur vraaggedreven. Ondernemingen willen geen tijd verdoen aan dingen waar ze geen verstand van hebben en wor-den graag ontzorgd, tegen één all-in tarief. En dit geeft ons de mogelijkheid om de producten na gebruik weer terug te nemen en de materiaalketen te sluiten. Een andere dimensie in duurzaamheid brengt 3D printing, waarin wij voorop lopen met onze Jet Fusion 3D oplossing. Ik ben ervan overtuigd dat 3D printing (ook wel additive manufacturing ge-noemd) bijzonder disruptief gaat zijn. Het gaat ontwerp, prototyping en fabricage in de toekomst bepalen. In plaats van trucks en vrachtschepen vol reserveonderdelen overal ter wereld op voor-raad te leggen, kun je met 3D printing in een fractie van de tijd en kosten onderdelen en produc-ten digitaal en gepersonaliseerd (uit een stuk) printen. In de toekomst kan dat leiden tot een veel eenvoudiger logistiek systeem met veel minder transportbewegingen en afval.

Om als sector binnen ICT Milieu naar de hogere inzameldoelen van 2019 te komen, zie ik drie stappen die we kunnen zetten. Op de eerste plaats goede registratie van de apparaten die voor hergebruik worden geëxporteerd. Ik ben ervan overtuigd dat wij een grote stap zetten richting de 65 procent die straks vereist is, als producenten en handelaren geëxporteerde apparatuur registreren. Wat voor hergebruik is geëxporteerd, is immers niet meer beschik-baar voor de inzameling. De apparaten die worden ingeleverd bij Wecycle worden hoogwaardig gerecycled bij gecertificeerde verwer-kers. Daarnaast wordt continu gekeken naar nieuwe mogelijkhe-den voor hoogwaardig hergebruik, door verdere doorsortering en demontage. Bijvoorbeeld laptops worden apart uitgesorteerd om vervolgens te worden verwerkt door een gespecialiseerde ICT-verwerker. De Wecycle Service Centers maken tal van waardever-hogende activiteiten mogelijk, en bieden werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zie ik dus dat circulair en sociaal hand in hand kunnen gaan. Het is een van de initiatieven waarmee wij als ICT-producenten gezamenlijk proberen om de inzameling en recycling van appa-raten die niet meer hergebruikt kunnen worden op een hoger niveau te brengen.

Het tweede punt is inlevergemak voor de gebruikers. Dit begint bij een groot landelijk dekkend netwerk van inleverpunten, waardoor je overal in de buurt gemakkelijk je oude apparaten kunt inleveren. Daarnaast moeten we nog beter begrijpen wat mensen beweegt of er juist van weerhoudt om oude apparaten in te leveren. Bijna iedereen heeft bij-voorbeeld nog wel oude telefoontjes of laptops thuis liggen, als reserve of omdat er nog persoonlijke data opstaat. Hier zullen we creatieve oplossingen voor moeten verzinnen. Tenslotte is en blijft verhoging van het maatschappelijk bewustzijn es-sentieel. Het begint bij de consument of de zakelijke gebruiker die zich realiseert dat hij of zij een elektrisch apparaat dat wordt afgedankt op een verantwoorde manier moet laten recyclen. Voor consumenten moet het ‘not done’ zijn om een apparaat in de kliko te gooien. Gemeenten kunnen hierbij helpen door met slimme prikkels te sturen op minder restafval. En voor producenten betekent dit dat wij daarover met onze klanten in gesprek moeten blijven. Samenwerking met alle betrokken partijen is hierbij uiteindelijk de juiste sleutel tot succes!

Rob Idink, managing director van HP Nederland en voorzitter van de Stichting ICT Milieu (onderdeel van Nederland ICT). Daarnaast is hij vice-voorzitter van de Sales Management Association (SMA) en regelmatig gastspreker op Nyenrode Business Universiteit.

(Dit artikel is eerder verschenen in Retour Magazine)