Dinsdag 23 april heeft het Europees Parlement de richtlijn over het zogenaamde ‘Right to repair’ voor consumenten aangenomen met 584 stemmen voor, 3 tegen en 14 onthoudingen. De regels verduidelijken de verplichtingen voor fabrikanten om goederen te repareren en moedigen consumenten aan om de levenscyclus van een product te verlengen door reparatie.

Verplichting tot reparatie

De nieuwe regels zorgen ervoor dat fabrikanten tijdige en kosteneffectieve reparatiediensten aanbieden en consumenten informeren over hun rechten op reparatie. Goederen die onder de garantie zijn gerepareerd, krijgen een extra verlenging van de wettelijke garantie met een jaar, waardoor consumenten nog meer worden gestimuleerd om te kiezen voor reparatie in plaats van vervanging.

Na het verstrijken van de wettelijke garantie is de fabrikant nog steeds verplicht om gewone huishoudelijke producten te repareren, die technisch te repareren zijn volgens de EU-wetgeving, zoals wasmachines, stofzuigers en zelfs smartphones. De lijst met productcategorieën kan na verloop van tijd worden uitgebreid. Consumenten kunnen ook een apparaat lenen terwijl hun eigen apparaat wordt gerepareerd of, als het niet kan worden gerepareerd, kiezen voor een gereviseerd apparaat als alternatief.

Informatie over reparatievoorwaarden en -diensten

Een Europees informatieformulier kan worden aangeboden aan consumenten om hen te helpen reparatiediensten te beoordelen en te vergelijken (met details over de aard van het defect, de prijs en de duur van de reparatie). Om het reparatieproces te vergemakkelijken zal een Europees onlineplatform met nationale secties worden opgezet om consumenten te helpen gemakkelijk lokale reparatiewerkplaatsen, verkopers van opgeknapte goederen, kopers van defecte artikelen of door de gemeenschap geleide reparatie-initiatieven, zoals reparatiecafés, te vinden.

De reparatiemarkt nieuw leven inblazen

De regels zijn bedoeld om de reparatiemarkt in de EU te versterken en de reparatiekosten voor consumenten te verlagen. Fabrikanten zullen tegen een redelijke prijs reserveonderdelen en gereedschap moeten leveren en mogen geen contractuele clausules of hardware- of softwaretechnieken gebruiken die reparaties belemmeren. Ze mogen met name het gebruik van tweedehands of 3D-geprinte reserveonderdelen door onafhankelijke reparateurs niet belemmeren, noch mogen ze weigeren een product te repareren louter om economische redenen of omdat het eerder door iemand anders is gerepareerd.

Betaalbare reparaties bevorderen

Om reparaties betaalbaarder te maken, moet elke lidstaat minstens één maatregel implementeren om reparaties te promoten, zoals reparatievouchers en -fondsen, het voeren van informatiecampagnes, het aanbieden van reparatiecursussen of het ondersteunen van gemeenschapsgerichte reparatieruimten.

Rapporteur René Repasi (S&D, DE) zei: “Het recht van consumenten om producten te repareren wordt nu werkelijkheid. Het wordt gemakkelijker en goedkoper om producten te repareren in plaats van ze nieuw en duur aan te schaffen. Dit is een belangrijk resultaat voor het Parlement en zijn inzet om consumenten mondiger te maken in de strijd tegen klimaatverandering. De nieuwe wetgeving verlengt de wettelijke garanties met 12 maanden wanneer voor reparatie wordt gekozen, geeft betere toegang tot reserveonderdelen en zorgt voor eenvoudigere, goedkopere en snellere reparaties.”

Volgende stappen

Zodra de richtlijn formeel is goedgekeurd door de Raad en is gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU, hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.