Eén van de pijlers onder de strategie van de Enexis Groep is het ondersteunen van duurzaamheid. Enexis heeft  een centrale rol in de energievoorziening in Nederland en dat betekent een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het MVI-beleid van Enexis is dan ook ontwikkeld vanuit de gedachte: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Daartoe heeft de afdeling inkoop, samen met collega’s uit de business, criteria benoemd die, samen met een aantal pijlers die vooral zien op een goed opdrachtgeverschap en samenwerking in de keten, invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het MVI-beleid van Enexis Groep

De criteria voor duurzame inkoop zijn ondergebracht in drie categorieën: Mens, Materiaal en Milieu. Voor de categorie Mens moet je denken aan arbeidsomstandigheden. Enexis eist bijvoorbeeld van alle leveranciers in de gehele keten dat ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens naleven. Gelijkwaardigheid en duurzame inzetbaarheid zijn de andere thema’s binnen de categorie Mens. In de categorie Materiaal spreken de inkopers bijvoorbeeld af dat leveranciers maximaal gebruik maken van gerecycled materiaal en hun producten zo ontwerpen dat ze aan het einde van de levensduur zelf ook goed gerecycled kunnen worden. Verder vragen we om afval in productieprocessen en bij levering zo veel mogelijk te voorkomen en in zijn algemeenheid om zo weinig mogelijk materialen en grondstoffen te gebruiken. Energieverbruik, een lage CO2-voetafdruk en gebruik van schadelijke stoffen zijn thema’s binnen de categorie Milieu.

In alle Europese aanbestedingen die na invoering van het MVI-beleid zijn gegund, is aandacht besteed aan één of meerdere van de hierboven genoemde criteria: zo zien zowel de contracten voor groenvoorziening als voor postvoorziening toe op gelijkwaardigheid:  ongeveer 70% van de werkzaamheden van beide contracten worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de postvoorziening daarnaast in veel gevallen op de fiets uit te voeren, is ook de CO2-uitstoot behoorlijk afgenomen vergeleken met de oude situatie.

En onze kabels, waarvan we per jaar behoorlijk wat kilometers in de grond leggen, worden al voor een deel geproduceerd met gerecycled kunststof, met het streven om dit percentage tijdens de contractduur te verhogen.

Verduurzamen is het meest effectief als je goed samenwerkt. Het MVI-beleid van Enexis Groep is dan ook een echt samenwerkmodel. Je hebt elkaar – zeker met duurzaamheid – nodig. We challengen elkaar en nodigen leveranciers ook van harte uit dit te doen, zodat we elkaar kunnen inspireren en samen kunnen streven naar verdere verduurzaming.

Ook tijdens de contractduur

De afspraken die we maken op het gebied van duurzaamheid worden vastgelegd in de contracten. Zodat niet alleen bij aanvang van een contract leveranciers worden geselecteerd op duurzaamheidsaspecten, maar ook in de praktijk de eisen en wensen worden uitgevoerd.  Inzicht in de processen bij de leveranciers kan daarbij goed helpen.

Zo heeft al in 2016 de eerste ‘Silver Meter’ het daglicht gezien: een slimme gasmeter die zonder verflaag wordt geleverd. Bij gesprekken en bezoeken aan de productiefaciliteiten van de leverancier o.a. over de uitgangspunten dat de meters met zo groot mogelijke aandacht voor het milieu en de maatschappij worden geproduceerd en getransporteerd is besloten de meters niet langer te voorzien van de grijze verflaag die er eerder wel opzat. De meter voldoet nog steeds aan alle eisen, maar er wordt wel op verf en op grote hoeveelheden water en energie in het productieproces bespaard.

Bottomline is dus dat verduurzaming vraagt om een andere vorm van samenwerking: de klant-leveranciersverhouding wordt steeds meer een partner-model, waarbij vooral ook de know-how van leveranciers kan leiden tot grotere innovaties op dit gebied en dus tot een bijdrage aan een duurzamere wereld.

Anita den Hoed, Senior Adviseur Inkoop bij Enexis Groep