De markt voor een vrijwillige inzet van ondernemingen en organisaties voor het klimaat is op dit moment aan sterke veranderingen onderhevig. Tot nu toe lag de focus op het bereiken van de eigen klimaatneutraliteit door middel van CO2-reductie en financiering van klimaatbeschermingsprojecten, steeds meer ondernemingen en organisaties gaan nu echter op zoek naar alternatieven voor dit concept.  Een aanvulling op deze reductiemaatregelen bieden zogenaamde Contribution Claims. ClimatePartner Impact, een volledige dochteronderneming van ClimatePartner, heeft deze nieuwe oplossingen nu in haar aanbod geïntegreerd en een whitepaper over dit onderwerp gepubliceerd. 

ClimatePartner Impact zet de volgende stap op het gebied van klimaatbeschermingsoplossingen voor ondernemingen en biedt nieuwe en flexibele alternatieven voor CO2-compensatie. Met Contribution Claims kunnen ondernemingen hun inzet voor het klimaat een nieuwe focus geven en een bijdrage voor het bereiken van de mondiale klimaatdoelstellingen leveren die verder reikt dan hun eigen waardeketen.

Als expert op het gebied van de ontwikkeling van klimaatbeschermingsprojecten geeft ClimatePartner Impact mede vorm aan de markt en publiceert de organisatie nu de whitepaper „Redefining corporate climate action: Shifting from offsetting to contribution claims on the voluntary carbon market“.

De markt voor een vrijwillige inzet van ondernemingen en organisaties voor het klimaat is op dit moment aan sterke veranderingen onderhevig. Tot nu toe lag de focus op het bereiken van de eigen klimaatneutraliteit, steeds meer ondernemingen en organisaties gaan nu echter op zoek naar alternatieven voor dit concept. Een aanvulling op CO2-reductie bieden zogenaamde Contribution Claims. ClimatePartner Impact, een volledige dochteronderneming van ClimatePartner, heeft deze nieuwe oplossingen nu in haar aanbod geïntegreerd en een whitepaper over dit onderwerp gepubliceerd. De whitepaper maakt duidelijk hoe Contribution Claims bijdragen aan de mondiale klimaatbescherming.

Een financiële bijdrage aan klimaatbescherming op maat

Tot nu toe hebben ondernemingen en organisaties emissies uit de eigen bedrijfsactiviteiten die ze niet direct konden reduceren meestal ton voor ton gecompenseerd met Verified Emission Reductions (VER’s). Het concept van Contribution Claims geeft ondernemingen en organisaties nu de mogelijkheid tevens een bijdrage aan de totale reductie van emissies op mondiaal niveau te leveren die verder reikt dan de CO2-voetafdruk van de eigen waardeketen. Bovendien kunnen ze op deze manier de landen van het mondiale Zuiden helpen bij het bereiken van hun emissiereductiedoelstellingen en zo bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Afhankelijk van de strategische doelstellingen van de onderneming biedt ClimatePartner Impact verschillende concepten: “Ton-for-Ton”, “Money-for-Ton” en “Money-for-Money”. Contribution Claims hoeven dus niet altijd direct verband te houden met de CO2-voetafdruk van de organisatie die de bijdrage levert. In de whitepaper presenteren de klimaatbeschermingsexperts vanClimatePartner Impact een gedetailleerde vergelijking van de drie modellen evenals hun voor- en nadelen en geven daarmee mede richting aan de actuele marktontwikkelingen.

Financiering van integrale en langdurige projecten

“Met het concept van Contribution Claims bieden wij onze klanten een flexibel aanbod voor hun vrijwillige inzet voor het klimaat – toegesneden op hun eigen doelstellingen als onderneming. Tegelijkertijd bieden wij de mogelijkheid integrale projecten met een positieve impact op de bevolking en het lokale milieu te ontwikkelen, die verder gaan dan CO2-reductie”, aldus Robin Stoffers, Managing Director van ClimatePartner Impact. Daarvoor ontwikkelt ClimatePartner Impact eigen projecten die een sterke focus op het sociale en ecologische nut hebben of de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve technologieën stimuleren.

Op dit moment worden de verschillende oplossingen van de Contribution Claims op projectniveau gerealiseerd. Samen met ClimatePartner en onafhankelijke stakeholders werkt ClimatePartner Impact aan innovatieve benaderingen die ook op de lange termijn als zinvol instrument in praktijk kunnen worden gebracht.

De Contribution Claims beschouwt ClimatePartner als aanvullende bouwsteen van een integrale klimaatstrategie van ondernemingen en organisaties. Daarbij wordt eerst de CO2-voetafdruk berekend, daarna worden doelstellingen voor de korte en lange termijn vastgelegd en vervolgens geschikte reductiemaatregelen geïmplementeerd.

Over ClimatePartner Impact

Sinds oktober 2022 ontwikkelt ClimatePartner met zijn dochteronderneming ClimatePartner Impact innovatieve, kwalitatief hoogwaardige, gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten die een meetbare en lokale meerwaarde bieden en niet alleen de ecologische maar ook sociale aspecten op het oog hebben. De klimaatbeschermingsprojecten van ClimatePartner Impact moeten aan strenge kwaliteitscriteria voldoen en worden ontwikkeld aan de hand van de meest geavanceerde methodes. Een internationaal team van 25 experts neemt alle aspecten van de projectontwikkeling/-sturing en financiering voor zijn rekening. Op die manier can ClimatePartner Impact zijn klanten een langdurig partnerschap aanbieden voor de gezamenlijke ontwikkeling van hun klimaatbeschermingsprojecten.

ClimatePartner Impact beschikt over een omvangrijk portfolio van oplossingen en projecten die een sterke focus op de natuur leggen maar daarbij ook letten op sociale effecten – denk aan herbebossing, duurzame landbouw en efficiënte fornuizen. Ze leveren een bijdrage aan de regionale economische ontwikkeling, de verbetering van de gezondheid, de biodiversiteit en het herstel van ecosystemen. Daarbij vormen de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties de leidraad.

www.climatepartnerimpact.com