Eind november heeft Climate Neutral Group (CNG) samen met haar Zuid-Amerikaanse partner Ruuts de eerste mijlpaal behaald in de ontwikkeling van het CO2-project voor het SARA-programma. De validatie-audit is doorstaan en nu is registratie aangevraagd bij Verra. CNG wacht nu op hun beoordeling.

Wat is het SARA-programma?

Climate Neutral Group en Ruuts hebben het South American Regenerative Agriculture (SARA)-programma opgezet. Het doel van SARA is gedragsverandering realiseren bij veehouders in Argentinië, Chili en Paraguay door hun traditionele manieren van begrazing te transformeren naar een regeneratieve wijze. Hiermee willen we gedegradeerde graslanden in Zuid-Amerika herstellen. Enkele van de grote voordelen zijn verbeterde biodiversiteit, verbeterde capaciteit van de bodem om water vast te houden, en CO2-opslag in de bodem. Als beloning en ondersteuning voor hun overgang willen we klimaatfinanciering beschikbaar stellen voor deze boeren.

SARA is een regeneratief landbouw-CO2-programma, ontwikkeld onder Verra’s Methodologie voor Verbeterd Beheer van Landbouwgrond (VM0042).

Hoe werkt het proces?

Gedurende het ontwikkelingsproces van het klimaatproject zijn er vier belangrijke mijlpalen te bereiken:

  1. Validatie-audit: Een onafhankelijke auditor valideert het projectontwerp om te zien of het voldoet aan alle regels en vereisten van, in ons geval, de Verra-standaard.
  2. Verra-registratie: Publieke registratie van het programma na een Verra-beoordeling en goedkeuring.
  3. Verificatie-audit: Een onafhankelijke auditor verifieert of het monitoringplan en de gegevens in lijn zijn met het projectontwerp, de Verra-standaard, methodologie- en modelleringsvereisten.
  4. Uitgifte: Verra bevestigt de verificatie-audit en geeft de carbon credits uit.

Status en vooruitzichten van het programma

Tot nu toe is meer dan 120.000 hectare aangemeld voor het programma. Gezien de interesse verwachten we in de loop van de tijd meer dan 500.000 hectare en honderden boeren te bereiken met SARA, wat bijna 1 miljoen ton CO2-verwijdering per jaar gaat genereren.

Meer over regeneratieve begrazing

Regeneratieve begrazing (rotational grazing) is een van de meest effectieve manieren om gedegradeerde graslanden te herstellen. Het bootst wilde kuddes herbivoren na die constant in beweging zijn, dicht op elkaar gepakt tegen roofdieren. De kudde vertrapt, eet en bemest delen van de graslanden gedurende enkele dagen, om soms meer dan een jaar niet terug te keren naar dat veld. Dit geeft het land voldoende rusttijd om te herstellen, resulterend in diepere wortelstructuren en een toename van de microbiële activiteit.

Planningsprocedures

Om regeneratieve begrazing succesvol te implementeren, zijn complexe planningsprocedures nodig: waar zijn de dieren, wanneer en hoelang? Klimaatgegevens en kenmerken van de bodem zijn nodig, net als sociale elementen zoals het aantal mensen dat op de boerderij werkt. Een geïntegreerde toepassing zorgt ervoor dat planningsprocedures worden gevolgd en kunnen worden aangepast, aangezien het landschap en het klimaat dynamisch zijn en onderhevig aan verandering.