Vandaag wordt, tijdens de COP27 in Sharm-el-Sheikh, een accounting platform gelanceerd voor carbon removal credits van innovaties die CO2 via natuurlijke methodes verwijderen uit de atmosfeer. Het ONCRA platform (Open Natural Carbon Removal Accounting) is ontwikkeld door de non-profit organisatie Climate Cleanup in samenwerking met financiële partijen en regionale overheden. ONCRA biedt een podium aan wetenschappelijk onderbouwde innovaties met natuurlijke oplossingen voor de klimaatcrisis, van onder meer het Nederlandse BambooLogic, The Seaweed Company, Scave en greenSand.

Bedrijven die onvermijdelijke CO2-uitstoot willen compenseren kunnen laagdrempelig in contact komen met deze bewezen methoden en removal credits verkrijgen. Het platform kan tienduizenden kleinere ondernemers, boeren en bouwers wereldwijd in staat stellen om samen grootschalig CO2 te verwijderen en daarmee bijdragen aan het omkeren van de opwarming van de aarde. In 2030 wil het platform een gigaton CO2 hebben verwijderd.

Effectieve oplossing met meetbare impact

Om de wereldwijde klimaatdoelen te behalen is de verwijdering van CO2 uit de atmosfeer cruciaal, zo blijkt uit recente IPCC-rapporten. Tegelijkertijd is het wereldwijde aanbod van carbon removal credits – certificaten die bedrijven hun CO2-uitstoot echt laten compenseren door het op te ruimen – schaars. Bedrijven die aan klimaatdoelstellingen willen voldoen, kunnen deze credits hierdoor niet altijd vinden. Aan de andere kant maakt het lange en onzekere certificeringsproces het moeilijk voor kleinere ondernemingen die CO2-verwijdering aanbieden, om de markt van carbon removal credits te betreden. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen ontwikkelde Climate Cleanup ONCRA (Open Natural Carbon Removal Accounting), een platform dat de boekhouding van carbon removal credits faciliteert. Regeneratieve CO2-verwijderingsprojecten zoals bamboeteelt en zeewieroplossingen kunnen middels deze credits gefinancierd worden. ONCRA maakt het door lagere certificeringskosten eenvoudiger voor bedrijven om de markt te betreden en geeft volledige transparantie in de data van de projecten. “Door rekening te houden met wensen van verschillende partijen om betrouwbare removal credits makkelijk aan te kunnen schaffen, versnellen we de transitie naar een duurzame economie. Niet alleen hebben natuurlijke verwijderingsmethodes een meervoudige positieve impact; de koolstof wordt fysiek vastgelegd en is daardoor meetbaar,” aldus Sven Jense, founder van Climate Cleanup.

Onsetting: offsetting zonder greenwashing

ONCRA werkt samen met financiële partijen, regionale overheden van Zuid-Holland en Gelderland en Europese natuurlijke CO2-verwijderaars. Ondernemers van BambooLogic, Scave, The Seaweed Company en greenSand bieden hun removal credits al aan op het platform. De credits kunnen alleen worden gekocht door partijen die – in lijn met de Oxford Offsetting Principles – hun eigen uitstoot al fundamenteel hebben gereduceerd. Dit wordt onsetting genoemd. Bovendien komen klimaatvervuilers met een plek op de Carbon Underground, een lijst van olie- gas-, en kolenbedrijven met de grootste fossiele brandstofreserves ter wereld, niet voor de removal credits in aanmerking. Door via deze wegen greenwashing of ‘carbonwashing’ te voorkomen, zorgen de ONCRA-ontwikkelaars dat zowel het klimaat als toekomstige generaties van het platform profiteren. Een belangrijk streven, zo wordt op de COP27 wederom duidelijk. Jense: “De wereldwijde CO2-concentratie blijft toenemen en reduceren is onvoldoende om de gevolgen van klimaatverandering in te perken. ONCRA is een belangrijke ontwikkeling in de beweging naar een nieuwe, regeneratieve economie.” Het doel van ONCRA is om, samen met 10.000 bedrijven, voor 2030 een gigaton (1 miljard ton) CO2 te hebben opgeruimd. Aan het eind van deze eeuw moet dat 1500 gigaton zijn.

Het verschil tussen CO2-reductie en CO2-verwijdering

  • CO2-reductie is het streven om de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide te verminderen, wat nodig is om ervoor te zorgen dat klimaatverandering niet verergert. Bedrijven kunnen uitstoot reduceren door bijvoorbeeld energie te besparen, inkoop te verduurzamen en zuiniger om te gaan met grondstoffen.
  • Volgens recente klimaatrapporten is CO2-reductie onvoldoende om klimaatdoelen van 2050 te behalen. De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer is namelijk al te hoog. Om onder de 1.5°C opwarming te blijven moeten we reeds uitgestoten CO2 uit de lucht verwijderen of opruimen, bijvoorbeeld door het op te slaan in de bodem of gebouwen. CO2-verwijdering is makkelijker meetbaar dan CO2-reductie.

Foto: Zeewierboerderij van The Seaweed Company.