Deze zomer kwam het onderzoek van McKinsey & Company voorbij: “Defining the skills citizens will need in the future world of work: To future-proof citizens’ ability to work, they will require new skills—but which ones?” Een diepgaand onderzoek onder 18000 deelnemers in 15 landen, waarbij onderzocht is welke skills we in de toekomst zullen nodig hebben om ons werk te kunnen blijven doen. Er worden 13 skills groepen benoemd die zijn verdeeld in vier overkoepelden categorieën: cognitief, digitaal, interpersoonlijk en zelf-leiderschap. De skills groepen van bijvoorbeeld de categorie interpersoonlijk zijn – vrij vertaald: het kunnen mobiliseren van systemen, het kunnen ontwikkelen van relaties en het effectief in teams kunnen werken.

Interessant is dat de gevonden toekomstige skills in de categorieën cognitief, interpersoonlijk en zelf-leiderschap grotendeels overeenkomen met de resultaten van het onderzoek van Sustainability University, ondersteund door de Goldschmeding Foundation, naar het competentieprofiel van de Circulaire Economie professional.

Daarnaast laat het onderzoek van McKinsey ook correlaties zien tussen bekwaamheid in deze zogenoemde skills van de toekomst en bijvoorbeeld een hoger opleidingsniveau. Dit trok direct mijn aandacht omdat uit ons jaarlijks onderzoek naar de State of the Sustainability Profession blijkt dat 97% van de duurzaamheidsprofessional hoog opgeleid is. Ik vroeg me af of dit hoge opleidingsniveau van invloed is op het meer bekwaam zijn in bepaalde skills groepen.

Behalve positieve correlaties, kwamen er echter ook zwakke en zelfs negatieve correlaties uit het onderzoek. De meest opzienbarende was de specifiek negatieve correlatie tussen een hoog opleidingsniveau en de eigenschappen “humility” en “inspiring trust”. Deze eigenschappen zijn naast “empathy” en “sociability” volgens dit onderzoek de belangrijkste eigenschappen om relaties te kunnen ontwikkelen. Behalve dat het ontwikkelen van relaties 1 van de 13 skills groepen van de toekomst is, is deze vaardigheid ook van groot belang om als duurzaamheidsprofessional effectief te zijn. Zowel in de netwerkrol, als in de andere 6 rollen van een duurzaamheidsprofessional is de relatie met interne en externe stakeholders essentieel om duurzame verandering te kunnen realiseren. (https://sustainabilityuniversity.org/roles/) Ik vraag me dan ook af: waarom staat een hoge(re) opleiding “humility” en “inspiring trust” in de weg? En wat zouden we daaraan kunnen (moeten) doen?

Praat hierover verder met je peers of met mij tijdens de “borrel” op volgende online State of the Sustainability Profession op 16 september as vanaf 15.00. Deelname is gratis! En vul graag ook dit jaar weer onze jaarlijkse survey in: https://lnkd.in/dfiKyxS.

Carola Wijdoogen, directeur Sustainability University