Recent onderzoek van de Stichting Sustainability University gericht op bedrijven laat zien dat groei richting een nieuwe circulaire economie vraagt om professionals met een onderscheidend profiel. De transitie naar een circulaire economie kan alleen worden gerealiseerd met specifieke vaardigheden en competenties. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de relatief nieuwe competentie systeemdenken, niet alleen op de duurzaamheidsafdeling van een bedrijf maar ook op de andere afdelingen in een bedrijf nodig is als we de circulaire economie willen realiseren. Dit onderzoek werd vandaag aangeboden aan Frits de Groot, beleidssecretaris bij VNO-NCW.

Ondanks de voortdurende druk van de huidige crisis blijven bedrijven zich inzetten voor een transitie naar een leefbare samenleving. Eerder onderzoek van de Stichting Sustainability University (SSU) onder ca. 100 duurzaamheid professionals wijst uit dat 62% van de bedrijven die al in een duurzame transitie zaten, de huidige crisis hiervoor gebruiken of zelfs versnellen (22%). Zij sorteren voor op een groen en sociaal herstel van de economie waarin zij zich willen onderscheiden.

Voor een circulaire bedrijfsvoering zijn innovaties nodig. De investeringen van bedrijven zullen zich niet alleen op technologische maar ook op sociale innovaties moeten richten. De transitie naar een circulaire economie vraagt ook om een andere werkwijze en dus ander gedrag. Werknemers bij verschillende afdelingen zullen circulaire kennis, tools, samenwerkingsvormen en werkprocessen moeten kunnen toepassen. Circulaire economie (CE) vraagt om nieuwe vaardigheden en competenties.

Op 17 december nam bij VNO-NCW, Frits de Groot, de publicatie van het onderzoek hierover van SSU in ontvangst. De publicatie, mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation, is een concrete uitwerking van de noodzakelijke competenties om circulaire bedrijfsvoering in bedrijven en organisaties te versnellen.

We zien bij veel bedrijven een brede wil om de omslag te maken naar een circulaire bedrijfsvoering. Het maken van deze duurzame transitie is echter complex waarbij bedrijven en organisaties veel bedrijfsprocessen anders moeten gaan vormgeven, zonder dat daar al veel kennis over is en of ervaring mee is opgedaan. De praktische handvatten uit deze whitepaper kunnen bedrijven hierbij helpen”, aldus Frits de Groot, beleidssecretaris VNO-NCW.

Door nieuwe circulaire competenties in kaart te brengen, heeft de Stichting Sustainability University, een belangrijke bijdrage geleverd aan de transitie naar een circulaire economie. In deze whitepaper worden concrete handvatten geboden waarmee professionals meteen aan de slag kunnen. We zijn heel trots dat we dit onderzoek en deze whitepaper mede mogelijk hebben gemaakt”, aldus Birgitta Kramer van de Goldschmeding Foundation.

De professional van de toekomst combineert denken, doen en verbinden

Het onderzoek richt zich op effectieve CE-professionals binnen bedrijven als koplopers van de transitie naar CE. Hieruit volgen de onderscheidende competenties die ook (deels) in de rest van de organisatie nodig zijn. De professional van de toekomst combineert denken, doen en verbinden. Voor succesvolle circulaire verandering excelleert deze professional in de combinatie van de cognitieve competenties (1) systeemdenken en (2) vooruitdenken, de functionele competentie (3) management & ondernemerschap en de sociale competentie (4) interpersoonlijke vaardigheden. Daarbij brengt een CE-professional persoonskenmerken mee zoals flexibel, onderzoekend, pragmatisch, planmatig, empathisch, initiatiefrijk, gedreven, ambitieus, vasthoudend en volhardend.

Voor de transitie naar CE – als onderdeel van groen herstel – is het belangrijk dat de kennis, vaardigheden en competenties gerelateerd aan CE in alle bedrijfsprocessen van bedrijven worden ontwikkeld. Voor een systemische verandering naar een circulaire economie is het van belang dat de aanwezigheid van deze competenties en kenmerken bij professionals wordt herkend en ontwikkeld”, aldus Carola Wijdoogen bestuurder en medeoprichter van Stichting Sustainability University.