De mbo-instellingen Yuverta, Gilde Opleidingen en VISTA college gaan samen circulaire eco-nomie verweven in al hun opleidingen. Met behulp van subsidie vanuit Provincie Limburg wordt hiervoor een basismodule over Circulaire economie ontwikkeld die vanaf december 2025 voor iedere student en docent op alle niveaus binnen het mbo in Limburg te gebruiken is. Hiermee worden jongeren opgeleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Bij circulaire economie draait het om het hergebruiken, herstellen en recyclen van producten en materi-alen. Het doel is om het gebruik van nieuwe grondstoffen en afval te verkleinen en zo duurzame, eco-nomische groei te bevorderen. Simone Sauren, projectleider bij Yuverta mbo, benadrukt het belang en de noodzaak om jongeren nu al kennis te laten maken met deze denkwijze. “Circulaire economie biedt jongeren niet alleen de kans om op een duurzamere manier met de wereld om te gaan, het stelt hen ook in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor de uitdagingen van de toekomst. Door te leren omdenken en hen de skills te geven om actief deel te nemen aan de nieuwe economie, kunnen we onze ecologische voetafdruk minimaliseren”. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat we op alle ni-veaus binnen het mbo lesmateriaal ontwikkelen”, vult Cyrille van Bragt, lid college van bestuur van Yu-verta, aan.

Voor alle sectoren

De samenwerking tussen de drie mbo-instellingen is essentieel. Circulariteit biedt namelijk oplossingen voor álle sectoren waardoor het van belang is om de kennis ook bij álle opleidingen aan te bieden.  Door in de bouwsector meer gebruik te maken van natuurlijke, biobased materialen, in de landbouw gebruik te maken van kringlooplandbouw en biologische teelt, door meer gebruik te maken van open-baar vervoer of leenfietsen en door bijvoorbeeld je producten al vooraf te ontwerpen zodat alles her-bruikbaar is, zorgen we ervoor dat de druk op biodiversiteit en natuurgebieden afneemt en de afvalberg minder groot wordt. “We zijn daarom blij met de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen. Op deze manier kunnen we in alle sectoren impact maken”, geeft Cyrille van Bragt aan.

Met dit project maken alle mbo studenten in Limburg kennis met de begrippen en skills rondom circu-laire economie én leren ze deze in de praktijk van hun beroepenveld toe te passen. “Als Provincie Lim-burg dragen we heel graag bij aan dit mooie initiatief dat de studenten van nu toerust op de banen en uitdagingen van morgen.”, vertelt gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders.

“In het mbo leiden we de vakmensen op voor de toekomst. Dan moeten we er ook voor zorgen dat zij straks nog een fijne toekomst hebben. Dat begint bij bewustwording, over wat er anders en beter kan en wat er nodig is om de grote transities waar Limburg voor aan de lat staat op een circulaire en duurzame manier mee vorm te geven.” verteld Peter Thuis, voorzitter van het college van bestuur van Gilde Opleidingen