Nederland kent een alarmerende kloof in de toenemende vraag naar groene banen en het aanbod van werknemers die de vaardigheden bezitten om deze banen te vervullen. Dat blijkt uit het onlangs verschenen 2023 Global Green Skills Report met data op het gebied van professionals en duurzame banen en vaardigheden. Uit het rapport blijkt dat Nederland het laagste percentage groene professionals heeft in vergelijking met andere Europese landen. Nederland blijft met 8% achter bij landen als België (11%), Frankrijk (14%) en Duitsland (17%).

Volgens de gegevens groeit het aantal vacatures voor groene banen wereldwijd, ondanks een algehele afname van het werven van personeel. In februari 2023 steeg het aantal groene vacatures met maar liefst 22,9% ten opzichte van dezelfde maand in 2022. Sectoren zoals de bouw, nutsbedrijven, olie, gas en mijnbouw behoren tot de topsectoren die behoefte hebben aan groen talent. Ook de tech- en financiële sector laten een sterke toename zien in het verwerven van groene vaardigheden.

De kloof groeit

Wereldwijd bezit slechts één op de acht werknemers groene vaardigheden terwijl bijna 18% van de vacatures die afgelopen jaar op LinkedIn verschenen, vroegen om groene skills. Hoewel er in Nederland een inhaalslag wordt gemaakt in het aantal groene professionals met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 9,5% in de afgelopen vijf jaar, betekent dit niet dat de arbeidsmarkt in balans is. De kloof blijft groeien. Het aantal vacatures dat vraagt om ten minste één groene vaardigheid groeit namelijk vele malen sneller: met zo’n 17% per jaar in Nederland.

Toegankelijkheid is key

Het rapport benadrukt dat groene banen vaak moeilijk toegankelijk zijn en roept beleidsmakers, bedrijven en individuen op tot gerichte actie op het gebied van omscholing en bijscholing. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat professionals moeite hebben om te worden aangenomen voor groene functies zonder voorafgaande ervaring. Maar liefst 81% van de werknemers die de overstap maakt naar een groene baan bezit enkele groene vaardigheden of heeft ‘groene’ werkervaring.

Sue Duke, VP & Head of Global Public Policy & Economic Graph bij LinkedIn: ’Groene banen vormen een cruciaal onderdeel in de aanpak van klimaatverandering. Het bouwen aan een duurzame toekomst vereist een transformatie an zowel de functies als de vaardigheden die professionals bezitten. Het is echter niet genoeg om gewoon meer groene functies te creëren en te wachten tot mensen ze invullen. Groene vaardigheden kunnen moeilijk te ontwikkelen zijn, wat op z’n beurt betekent dat de juiste professionals moeilijk te vinden zijn. Om dit aan te pakken, hebben we een gezamenlijke inspanningen nodig van beleidsmakers, bedrijven en onderwijs om werknemers uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn voor deze nieuwe functies. Een manier om professionals hierin te ondersteunen, is door gerichte en op maat gemaakte scholingsprogramma’s. Daarnaast zou je een on-the-job training kunnen aanbieden waarin duidelijke leerpaden worden gecreëerd om groene vaardigheden te ontwikkelen.”