Veel grote bedrijven hebben bij hun duurzaamheidsstrategie geen oog voor logistiek. En dat is onbegrijpelijk. In 2018 publiceerde de denktank Energy Transition Commision een rapport over zes sectoren (cement, staal, plastics, wegtransport, zeetransport en luchtvaart) die zeer afhankelijkheid zijn van fossiele brandstoffen en waar direct vermindering van het gebruik van fossiele energie nodig is. Drie van de zes sectoren betreffen logistiek gerelateerde activiteiten. Vier jaar na verschijning van het rapport is er nog weinig veranderd.

Uit het begin juli gepresenteerde rapport ‘Evaluating corporate target setting in the Netherlands’ van Milieudefensie blijkt dat er maar twee Nederlandse multinationals zijn die logistiek benoemen in hun duurzaamheidsrapportages. Dat zijn Unilever en Ahold Delhaize. Helaas doen ze dit zonder concrete doelstellingen. Logistiek lijkt het vergeten kind in de verduurzaming.

Bedrijven verschuilen zich vaak achter het argument dat transport uitbesteed is en zij er dus geen invloed op hebben. Daarnaast wordt logistiek intern vaak als ondersteunende bedrijfsfunctie gezien, waarbij goederen tegen zo laag mogelijke kosten van a naar b moeten. In sectoren die direct aan de consument leveren, zoals e-commerce, wordt gratis next day delivery als concurrerende factor gezien.

Het wegwerken van vervuilende uitstoot in de logistiek lukt niet met technische oplossingen alleen. Zo zijn alternatieven als biobrandstoffen of biokerosine nog te lang te beperkt beschikbaar. Gedragsverandering is dus ook noodzakelijk.

Om logistiek ook in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te krijgen, moeten bedrijven zo snel mogelijk de verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten inzichtelijk maken waar in de gehele keten de zwaarste fossiele vervuilingen zitten en daar alle betrokken partijen bij betrekken én in beweging zetten.

Bonne Goedhart (foto) en André Annema, partners logistiek en duurzaamheid consultancy bij AllChiefs.

Dit opinie-artikel is eerder gepubliceerd in het FD en met toestemming auteur overgenomen.