We kunnen er niet meer omheen. De gevolgen van klimaatverandering zijn de afgelopen maanden pijnlijk zichtbaar geworden met de overstromingen in Limburg en de aanhoudende bosbranden in Canada, California, Siberië en Griekenland. Door de opwarming van de aarde neemt de kans op extreem weer toe. We zullen eraan moeten wennen dat dit soort weersomstandigheden vaker voorkomen en dus normaliseren. Dit is één van de gevolgen van klimaatverandering die we niet meer kunnen terugdraaien: ook niet als we 0 emissies uitstoten in 2050.

De gevolgen van klimaatverandering zijn voor bedrijven lastig te vatten, maar het is wel belangrijk om hier op boardroom niveau discussie over te voeren. Zijn je operating- en businessmodel nog relevant voor de toekomst? Kunnen we nog wel het gewenste talent aantrekken? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van het bedrijf en winstgevendheid? En hoe kan je commerciële belangen en het milieu met elkaar combineren?

Wij vinden: begin bij je supply chain, daar is het meeste te halen. Uit onderzoek blijkt dat emissies in de supply chain gemiddeld 5.5 keer hoger zijn dan de directe emissies van een bedrijf.

Meten is weten, maar niet meer dan dat

De weg naar emissiereductie begint bij het meten van je impact, je emissie voetprint. Zoals gezegd ligt het gros van de emissies in de waardeketen (scope 3) van je organisatie en met name de productie en levering van goederen. Dit betekent dat je niet direct alle beschikbare informatie hebt. Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk data op te halen bij leveranciers, distributeurs en andere derde partijen.
Dit vergt tijd en aandacht van beide partijen, maar dan heb je ook wat! Samen met je leveranciers en partners kan je zo een goed beeld vormen van je impact, inzichten opdoen en hierop acteren.

De laatste jaren is er veel gepubliceerd over het meten van emissies, met name over de vraag: hoe ga je van meten naar verandering. Ook door duurzaamheidsprofessionals is hier veel tijd en aandacht aan besteed. In een recente column in Harvard Business Review bepleit Kenneth Pucker, voormalig COO van Timberland, dat meten en transparantie weliswaar belangrijk is, maar we dat we niet moeten verzanden in een eindeloze discussie over rekenmethodes. Over punten achter de komma. Door het meten van je emissies weet je simpelweg waar je staat. De volgende stap is om te bepalen waar je naartoe wil gaan.

Van visie naar actie

In de nieuwe accountingstandaarden van de EU zijn duurzaamheidsvisies en rapportages gelijkgesteld aan de klassieke businessplanning en bedrijfsrapportages. Duurzaamheid moet een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering zijn en hetzelfde belang toegekend worden als het commerciële succes. De continuïteit van je bedrijf vraagt hierom. Er bestaat immers geen commercieel succes als we doorgaan op de huidige voet.

Met zo’n web aan verschillende kansen en risico’s is het logischerwijs lastig voor veel organisaties om een visie te vormen over duurzaamheid. Ons advies is daarom ook: begin klein, stapje voor stapje. Het kan helpen om goed te kijken naar wat organisaties zoals Heineken, Unilever en Patagonia doen. Welke keuzes maken zij, hoe ziet het eruit, en welke overlap is er met jouw bedrijf. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 17 sustainable development goals (SDG’s) als basis. Kies drie tot zes speerpunten uit die voor jouw organisatie belangrijk zijn.

Vervolgens kan je bepalen hoe je die speerpunten gaat bereiken en bouw je daar programma’s omheen. Op deze manier werk je vanuit een kader en kan je verandering behapbaar en overzichtelijk maken. Dit kan je meenemen naar je supply chain; om emissies in de supply chain te reduceren is een goede samenwerking in de keten, bijvoorbeeld door middel van programma’s, cruciaal.

Actie is reactie

Goed voorbeeld doet goed volgen! Veel organisaties merken dat hun acties tot positieve reacties leiden als ze eenmaal begonnen zijn. Wacht vooral niet te lang, er is ook heel veel ruimte voor kansen. Zo zien we in de praktijk dat het reduceren van emissies in een stroomversnelling komt door de toename van interne- en externe aandacht, bijvoorbeeld van de media of de brancheorganisatie. Ook binnen de organisatie willen veel mensen graag meewerken aan duurzaamheidsprojecten; zij willen de toekomst van het bedrijf blijven vormgeven en vaak is het een mooie afwisseling van het zoveelste kostenbeparings-traject. Positieve energie! Door het toegenomen interne en externe draagvlak gaan duurzaamheidsprojecten vaak sneller en wordt er met meer plezier aan gewerkt, een win-win situatie.

Samenvattend zijn er een aantal zaken belangrijk aan het begin van je duurzaamheidsreis.

  1. Het gros van je emissies zit vaak in de supply chain.
  2. Begin met data verzamelen en meten, maar staar je niet blind op de details.
  3. Start klein, schaal op en creëer draagvlak.

Afwachten is geen optie meer!

Bonne Goedhart – Lead sustainability bij AllChiefs