Fairtrade is verheugd over de lancering van een belangrijk nieuw initiatief in het streven naar een fatsoenlijk inkomen voor werknemers op Fairtrade gecertificeerde bananenplantages over de hele wereld. Het duurzame initiatief van Fairtrade om te komen tot leefbare lonen, leefbare inkomens en veerkrachtige bananen productieketens wordt vandaag gelanceerd op de wereldwijde Fruit Attraction Expo in Madrid. Het doel is om ervoor te zorgen dat werknemers op bananenplantages minimaal het leefbaar loon verdienen dat geldt in hun land en om tegelijkertijd retailers te helpen hun commitment voor een duurzame bananensector na te komen.

Meer dan 35.658 werknemers en boeren die in dienst zijn bij 265 Fairtrade bananenplantages zullen hiervan gaan profiteren. Het initiatief combineert 3 elementen – de Fairtrade Minimum Price (FMP), de Living Wage Reference Price (LWRP) en het Fairtrade Living Wage Differential (LWD) – ontworpen om zowel leefbare lonen als veerkrachtige productieketens te kunnen realiseren.

Betere bescherming voor bananenboeren & werknemers

“Onze belangrijkste commerciële partners vragen steeds nadrukkelijker om tools en data waarmee ze hun commitment om een eerlijke prijs te betalen kunnen nakomen, zodat werknemers op de bananenplantages een leefbaar loon kunnen verdienen”, aldus Silvia Campos, Senior Advisor for Bananas van Fairtrade International. “Ons unieke initiatief is een gamechanger voor werknemers, handelaren en retailers.”

“Gezien de stijgende kosten, klimaatverandering, risico’s op het gebied van mensenrechten en de noodzaak voor duurzamere landbouw, werkt Fairtrade aan een betere bescherming voor bananenboeren, werknemers en hun gezinnen”, voegt Campos hieraan toe. “Ondanks dat de prijzen voor brandstof en meststoffen enigszins dalen, lijden de bananenboeren nog steeds onder de verliezen na de pandemie. Hogere lonen en investeren in de toekomst van hun plantages kunnen ze zich gewoonweg niet veroorloven.”

Fairtrade is de enige wereldwijde standaard die een algemeen beschikbaar LWRP berekent op basis waarvan de sector in staat zal zijn om de kloof naar leefbare lonen te dichten. Om het gat met het leefbaar loon te dichten, kan een gekozen ‘premiecomité’ van werknemers op elke plantage ook het extra geld verdelen dat binnenkomt via de Fairtrade premie. Dit is het extra bedrag dat verdiend wordt door verkoop onder Fairtrade voorwaarden.

Reden voor optimisme

Met het nieuwe initiatief worden de vrijwillige betalingen van retailers aan werknemers vergemakkelijkt evenals de verificatie en rapportage. Fairtrade heeft ook een nieuw ‘bananendashboard’ ontwikkeld dat alle benodigde data laat zien, zodat handelaren en retailers de voortgang kunnen rapporteren aan hun stakeholders.

Tegelijkertijd heeft Fairtrade een gemiddelde verhoging aangekondigd van 0,2 procent van de Fairtrade minimumprijs voor ‘free on board’ bananen (de aankoopprijs voor importerende handelaren). Deze verhoging geldt vanaf januari 2024. De Fairtrade premie – de extra US$1,00 per verkochte doos bananen (18,4 kg) – blijft ongewijzigd.

“De combinatie van een geactualiseerde minimumprijs en een toezegging van veel van onze belangrijkste handelspartners is echt reden voor optimisme”, zegt Marike de Peña, voorzitter van het CLAC, het Fairtrade Producentennetwerk voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en zelf Fairtrade bananenteler in de Dominicaanse Republiek. “Fairtrade’s unieke initiatief is goed voor zowel de werknemers op de plantages als de handelaren en retailers. Ik ben ervan overtuigd dat het initiatief ervoor gaat zorgen dat meer bedrijven meer bananen onder Fairtrade voorwaarden gaan inkopen.”

“Een leefbaar loon is alleen mogelijk als de prijzen in elke stap van de productieketen duurzaam zijn”, aldus Campos. “Fairtrade heeft de afgelopen jaren concrete stappen gezet om de loonkloof voor werknemers in de bananensector te dichten. En hieronder vallen ook de invoering van het basisloon en de Living Wage Reference Price. Er is nog een lange weg te gaan, maar werknemers op Fairtrade gecertificeerde bananenplantages kunnen nu uitkijken naar een toekomst met een grotere bestaanszekerheid.”

Foto: ASOGUABO Banana – Guillermo Granja