Sinds 2012 werken Bel en WWF France samen om de ecologische voetafdruk van de melkveehouderij te verkleinen en de inzet van verantwoorde landbouwpraktijken te ondersteunen, met name met de publicatie van het Global Sustainable Upstream Dairy Charter in 2018. Afgelopen week hebben de Bel Groep en WWF France bekendgemaakt dat ze hun samenwerking met drie jaar verlengen om concrete oplossingen te blijven implementeren die een duurzame melkveehouderij bevorderen en de consument bewuster maken. Royal Bel Leerdammer B.V. (van de Leerdammer kaas) en Bel Nederland B.V. behoren tot de Bel Groep.

De melkveehouderij stimuleren verder te gaan en de toeleveringsketen te transformeren

In het kader van deze derde samenwerking hebben Bel en WWF France samen nieuwe aandachtsgebieden vastgesteld om de verbintenissen van de Groep na te leven en de grote uitdagingen voor de sector aan te gaan. Deze omvatten:

  • Steun van WWF France voor de implementatie van het Global Sustainable Upstream Dairy Charter in alle 10 zuivelbevoorradingsgebieden van Bel over de hele wereld, evenals het programma “Farming for the Future”. Het handvest, dat samen met WWF France is ondertekend, geldt als leidraad voor de zich tot en met 2025 ontwikkelende praktijken van de Groep en de 2.650 melkveehouders die met Bel samenwerken om gezamenlijk een duurzaam groeimodel te ontwikkelen. Het handvest stelt ambitieuze cijfermatige doelen op zes strategische gebieden, zoals weidegang en duurzaam en lokaal diervoeder. Het handvest roept ook op tot de oprichting van “Farming for the Future”, een programma ontworpen door een panel van deskundigen, waaronder WWF Frankrijk. Het doel is om bestaande innovatieve praktijken vast te stellen die al door de deelnemende boeren worden toegepast en die goed aansluiten bij de lokale situatie en elders kunnen worden gedeeld en toegepast.
  • Technische ondersteuning van landprojecten in de zuivelbevoorradingsgebieden van de Groep en in het bijzonder bij de melkveehouders ter bevordering van goede landbouwpraktijken, zoals agrobosbouw of lokaal diervoeder.
  • Gezamenlijke ontwikkeling van beleid voor behoud van bossen en natuurlijke ecosystemen, met concrete, cijfermatige doelen. Drie grondstoffen, waaronder soja, palm en papier, krijgen speciale aandacht. Alle drie hebben een sterke impact op ontbossing, waarop Bel direct kan actie kan ondernemen door middel van melkveevoer, plantaardige vetten en het papier en karton dat in verpakkingen wordt gebruikt.

“Bel en WWF Frankrijk werken al zes jaar samen met het gezamenlijke doel om de milieueffecten van de melkveehouderij te begrijpen en te beperken en een meer verantwoorde industrie te bevorderen”, aldus Arnaud Gauffier, waarnemend mededirecteur van de programma’s bij WWF France. “Voortbouwend op onze samenwerking en de concrete acties die we reeds hebben ondernomen, zijn we van plan om dit gezamenlijke initiatief voort te zetten en verder te ontwikkelen.

Bewustwording, betrokkenheid en engagement van de consument is de nieuwe uitdaging voor Bel en WWF France

De in 2012 begonnen en door Bel en WWF France gezamenlijk geleide inspanning om een meer verantwoorde melkveehouderij te stimuleren, zal worden geïntegreerd in de verpakkingen en de reclames van de merken Leerdammer® en Kiri® van de Groep. Het doel is om bekendheid te geven aan de acties en de bewustwording onder consumenten te vergroten, zodat zij er dan voor kunnen kiezen om duurzame praktijken te ondersteunen

“We zetten al enkele jaren concrete stappen in de richting van een duurzame zuivelindustrie”, zegt Sylvie Borias, CSR- en Corporate Communication Director van de Bel Groep. “Tegenwoordig, nu de vraag van de consument naar verantwoorde merken sterk toeneemt, hebben we besloten om onze verantwoordelijke zakelijke verbintenissen op onze producten te tonen. Door voor onze merken te kiezen, ondersteunen de consumenten de gezamenlijke inspanningen van Bel en WWF France om het milieu te beschermen en een bijdrage te leveren aan de verandering.”