In navolging van de in mei 2023 aangekondigde samenwerking tussen Toyota Motor Europe en de Nederlandse VDL Groep, is de eerste brandstofcel-demotruck een feit. Door integratie van Toyota’s brandstofceltechnologie in de zware zero-emissie trucks van VDL streeft Toyota naar het koolstofvrij maken van de Europese logistieke activiteiten.

Deze eerste demonstratietruck wordt niet alleen ingezet voor het uitvoeren van tests op de weg, maar dient ook als feedbackvoertuig om verbeteringen voor de volgende stappen van het project te evalueren. VDL Groep ontwikkelt nog vier brandstofceltrucks die worden ingezet bij Toyota’s logistieke dienstverleners VOS Transport Group, CEVA, Groupe CAT en Yusen.

Dagelijkse logistieke routes

Deze transportbedrijven leveren een grote bijdrage aan het project door de waterstoftrucks in te zetten op hun dagelijkse logistieke routes door België (Antwerpen), Frankrijk (Lille), Duitsland (Keulen) en Nederland (Amsterdam en Rotterdam). De vier routes beschikken elk over minimaal één waterstoftankstation (Hydrogen Refueling Stations, HRS), inclusief back-upoplossingen.

Waardevolle informatie

Naar verwachting levert de samenwerking tussen alle partijen waardevolle informatie op over de inzet van brandstofceltrucks in de praktijk. De samenwerking draagt ook bij aan de ecologische energietransitie in Europa. De proefperiode van vijf jaar stimuleert naar verwachting de verdere ontwikkeling van een duurzame waterstofinfrastructuur in heel Europa die voldoet aan de AFIR-vereisten (Alternative Fuels Infrastructure Regulation).

Van onschatbare waarde

Zware vrachtwagens zijn van cruciaal belang voor het genereren van een gezonde vraag- en aanboddynamiek voor waterstof. Ze kunnen de ontwikkeling van een duurzame infrastructuur stimuleren, waaruit weer nieuwe mobiliteitstoepassingen kunnen ontstaan. De infrastructuur voor waterstoftrucks kan eenvoudig worden uitgebreid naar andere waterstofvoertuigen die dezelfde tankstations gebruiken.

Koolstofvrije logistiek

Dit project van Toyota en VDL Groep vormt een aanvulling op de initiatieven van Toyota om de logistiek koolstofvrij te maken en ondersteunt de langetermijndoelstelling om tegen 2040 volledig koolstofneutraal te zijn. Naast de elektrificatie van personenauto’s ziet Toyota grote waarde in de samenwerking met meerdere partners om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Daarom werkt het samen met bedrijven uit alle mobiliteitssectoren en met verschillende vaardigheden, om betrouwbare en efficiënte oplossingen te testen en aan te bieden. Koolstofreductie van Toyota’s logistieke netwerk vormt een nieuwe stap om de totale ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen.