Na jaren besloot ik weer eens een bijeenkomst van marketingvereniging Nima bij te wonen. Het thema ‘klantgerichtheid en innovatieve businessmodellen in B2B’ sprak me aan. Wat ik niet had verwacht, maar wat mij wel gelukkig maakte, was dat alle drie de cases betrekking hadden op duurzaamheid (en dat was niet de opzet van Nima). Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven de noodzaak van verduurzamen inzien en bovendien ontdekken hoe succesvol je als groen bedrijf kunt zijn. Gaat de Nederlandse handelsgeest dan toch de doorslag geven voor een beter milieu?

Tony Chocolonely onder de olieboeren

Eén van de sprekers tijdens het Nima-seminar was Dirk Kronemeijer, directeur van GoodFuels. Deze geavanceerde biobrandstof-pionier is druk bezig de bestaande brandstofmarkt op te schudden. Met hun one-stop-shopconcept voor industriële klanten, transport over de weg en het spoor en lucht- en scheepvaart, haalde het bedrijf de titel ‘Marketing Startup of the year 2019’ binnen. Vandaar hun aanwezigheid tijdens het Nima-event.

Nu zijn de meningen over de milieuvriendelijkheid van biobrandstoffen verdeeld, maar GoodFuels meent zich de ‘Tony Chocolonely onder de brandstoffen-leveranciers’ te mogen noemen (leuk detail: het chocolademerk Tony Chocolonely maakte als een van de eerste bedrijven gebruik van het GoodShipping Program van GoodFuels). Om die uitspraak te kunnen staven heeft het bedrijf een Sustainability Board opgericht, bestaande uit vooraanstaande NGO’s en academici die toezicht houden op de duurzaamheid van de producten. GoodFuels is bovendien gecertificeerd voor zowel het RSB- (Roundtable on Sustainable Biomaterials) en ISCC-keurmerk (International System for Carbon Certification).

GoodFuels doet op haar website 3 duurzame beloftes:

  • Hun biobrandstoffen zijn gemaakt van afval- of reststromen. Hierdoor is er geen concurrentie met voedselproductie, landgebruik of ontbossing. Bovendien draagt het bij aan een afval-vrije samenleving.
  • Al hun brandstoffen zijn gecertificeerd: Om de duurzaamheid en transparantie van de keten te waarborgen, is zowel GoodFuels, als hun brandstoffen gecertificeerd volgens erkende certificatiesystemen.
  • Al hun brandstoffen worden gekeurd door hun onafhankelijke Sustainability Board: Door het raadplegen van deze deskundigen op het gebied van duurzame brandstoffen hebben ze verregaande inzichten in de duurzaamheidskenmerken van de brandstofproducten.

Opvallend aan de marketingaanpak van GoodFuels is dat zij opdrachten hebben binnengehaald door bewustzijn te creëren bij de eindklanten van hun doelgroep. Door deze partijen (grote merken uit de consumentenmarkt) bewust te maken van het belang van duurzaam transport voor de wereld, krijgen zij ingangen binnen de transportsector. Met hun geavanceerde biobrandstof zou de sector haar CO2-emissies met 90% kunnen verlagen.

Toekomst

Als we nog even kijken naar het thema van de Nima-bijeenkomst, klantgerichtheid en innovatieve businessmodellen, dan is de keuze voor GoodFuels meer dan logisch. Gezien de gestelde klimaatdoelen, zal de behoefte naar duurzame brandstoffen de flink toenemen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten vindt volop plaats om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen. Als koploper in duurzame brandstoffen speelt GoodFuels hierbij een actieve rol. Ze werken hiervoor nauw samen met de industrie en onderzoekpartners.

Van grondstof tot tank: GoodFuels’ propositie strekt zich van de inkoop van grondstoffen, het waarborgen van de duurzaamheid, het mengen van het eindproduct, de wereldwijde distributie, kwaliteitszorg en marketing. Wat mij betreft hoort dit bedrijf, met hun bevlogen directeur Dirk Kronemeijer, in het rijtje groene leiders van het duurzame bedrijfsleven in Nederland.

Astrid van Ballegoy, Marketing- en communicatiestrateeg Hitma