Waar en wanneer

Dinsdag 2 november van 12.00 tot 13.00 uur in Nieuwspoort, Den Haag (ontvangst vanaf 11.30 u).

Na een speech van Staatssecretaris Henk Bleker wordt het Manifest ondertekend en aan hem overhandigd. Vervolgens geeft directeur Frans Claassen van Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO), initiatiefnemer van de Task Force, een toelichting op het Manifest. De directeuren Johan van de Gronden van het Wereld Natuur Fonds en Adrie Papma van Oxfam Novib geven daarna hun visie op het Manifest. Er is gelegenheid tot vragen stellen aan de sprekers en aan Jan Kees Vis, Voorzitter Executive Board van de Round table on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Task Force

De Task Force Duurzame Palmolie wordt een samenwerkingsverband van de in Nederland gevestigde schakels in de palmolieketen; de raffinadeurs van palmolie, de verschillende sectoren die de palmolie verwerken en de retail die consumentenproducten aanbiedt waarin palmolie verwerkt is. Deze partijen gaan samenwerken aan het stimuleren van de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde palmolie. Gezamenlijk spreken zij de ambitie uit om er voor te zorgen dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is geproduceerd. Dit betekent dat de palmolie is gecertificeerd volgens de RSPO principes en criteria en dat de palmolie wordt verkregen volgens een van de drie door de RSPO goedgekeurde handelssystemen: ‘segregation’, ‘mass balance’, en ‘book & claim’. Voor meer informatie over duurzame palmolie zie www.vettefeiten.nl en www.rspo.eu.

Deelnemers aan de Task Force verbinden zich aan deze ambitie. Deelnemers zijn brancheverenigingen uit de raffinage-industrie (VERNOF), de levensmiddelenindustrie (FNLI, VAVI, VBZ, BNMF), de retail (CBL) en de diervoederindustrie (NEVEDI). Met elkaar vertegenwoordigen zij een groot gedeelte van de markt. Het voorzitterschap en secretariaat van de Task Force Duurzame Palmolie wordt gevoerd door het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO), tevens deelnemer aan de Task Force. MVO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de productiekolom van oliën en vetten en is het platform voor producenten, importeurs, verwerkers en afnemers binnen de keten en voor overleg met overheid en maatschappelijke organisaties. Als zodanig zet MVO zich in voor een duurzame ontwikkeling gezondheid en veiligheid in de sector.