In de Tweede Kamer is dinsdagmiddag het manifest voor een Duurzaam Regeerakkoord overhandigd namens ruim 3.100 invloedrijke bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. De formerende partijen kunnen de roep om een toekomstgericht beleid niet langer negeren. Het manifest werd overhandigd aan kamerleden van NSC, VVD, BBB, GL-PvdA en PvdD, van de commissie van Economische Zaken en Klimaat.

“Vijf maanden na de verkiezingen zijn er nog weinig inhoudelijke stappen gezet door de vier politieke partijen voor een regeerakkoord. Maar ondertussen schuurt Nederland tegen allerlei economische, ecologische en sociale grenzen aan. De tijd dringt. Daarom hebben wij met een breed gedragen coalitie al een voorzet klaarliggen voor een regeerakkoord waarmee het nieuwe kabinet en de hele Tweede Kamer aan de slag kan gaan. Het gaat over thema’s als bestaanszekerheid, klimaat, arbeidsmarkt, energie, onderwijs en ondernemerschap”, aldus Judith Maas, directeur SDG Nederland.

Het Duurzaam Regeerakkoord biedt een visie op de toekomst van Nederland, waarin ecologische, economische en sociale uitdagingen worden aangepakt met innovatieve oplossingen en een langetermijnperspectief. Uitgangspunten hiervoor zijn: een belastingverschuiving van arbeid naar vermogen en vervuiling in te voeren, echte prijzen te rekenen, een regeringscommissaris Brede Welvaart en SDG’s in te stellen, en een burgerberaad in te richten met mandaat op de transitiepaden.

Namens NSC was Tweede Kamerlid Wytske Postma aanwezig bij de overhandiging. “Ik zie dat dit duurzaam regeerakkoord heel breed gedragen wordt. Ik ken de SDG’s vanuit mijn achtergrond als directeur van Stichting De Noordzee.”

“Voor ondernemers, zeker het MKB, is het belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn, en dat het beleid niet elke keer verandert,” zegt Arend Kisteman (VVD) na de overhandiging. “Dus een langetermijnvisie als in het Duurzaam Regeerakkoord is heel belangrijk.”

Ook Tweede Kamerlid Joris Thijssen (GL-PvdA), noemde het een belangrijk initiatief. Hij waardeerde de inspanningen van de vele partijen die dit akkoord hebben opgesteld. Fractievoorzitter Frans Timmermans (GL-PvdA) zei dat de keuze simpel is: “Als we het nu niet duurzaam doen, dan doen we het duurzaam later. En dan wordt het toch alleen maar duurder. De Nederlandse economie moet verduurzamen om concurrerend te blijven.”

Dit gezamenlijke akkoord illustreert de visie van diverse organisaties en experts, die zich inzetten voor een betere toekomst. “Mijn advies aan de informateur en aan de formerende partijen is om zich niet alleen te laten leiden door dagkoersen en de vraagstukken van dit moment, maar juist ook te focussen op de toekomst. Een duurzame toekomst gaat ons allemaal aan, het is ons gemeenschappelijk belang”, stelt journalist en schrijver Jeroen Smit.

Niet links en niet rechts

Het manifest werd sinds haar lancering ondertekend door toonaangevende organisaties zoals HEMA, Philips, NOC*NSF, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Johan Cruijff ArenA, diverse universiteiten zoals TU Delft, en WWF-NL. Deze brede steun toont aan dat het Duurzaam Regeerakkoord de route is voor de toekomst van Nederland, waar de formerende partijen gehoor aan moeten geven.

“Wij zijn erg blij met alle steun voor het Duurzaam Regeerakkoord: meer dan drieduizend ondertekenaars en de teller loopt elke dag verder op. De ondertekenende partijen komen echt uit alle lagen en politieke richtingen van de samenleving. Dat geeft vertrouwen dat we samen oproepen tot een toekomststrategie voor een betere wereld. Het is niet links of rechts, het biedt een basis voor de toekomst van heel Nederland”, aldus Judith Maas, directeur SDG Nederland. “Op dit cruciale moment in de Nederlandse politiek staat het Duurzaam Regeerakkoord paraat om richting te geven aan de politici die voor de grote opdracht staan een nieuw regeerakkoord te creëren.”

Initiatiefnemers

De campagne #DuurzaamRegeerakkoord is een initiatief van de stichting SDG Nederland, die organisaties en individuen informeert, activeert en verbindt rond de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Mede-initiatiefnemers zijn de Nationale Jeugdraad, UN Global Compact Network Netherlands, IUCN NL, MVO Nederland, Partos en de 17 SDG Alliantie Coördinatoren. Boegbeelden van de campagne zijn: Jeroen Smit – Onderzoeksjournalist, Nawfal Al Jeburi – Duurzame Docent 2024, Saskia Egas Reparaz – CEO HEMA, Sarah Nasrawi – VN Jongerenvertegenwoordiger, Tanja Dik – CEO Johan Cruijff ArenA, Leonard Geluk – Directeur VNG.