Bedrijven en semipublieke instanties in Nederland geven jaarlijks in totaal ruim 400 miljard euro uit aan het inkopen van producten en diensten. Hiermee kan het collectief een enorme impact maken om bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het manifest hebben SDG Nederland, Global Sustainable Enterprise System (GSES) en de SDG 12 Alliantiecoördinator afgelopen maanden samen ontwikkeld met input van de ondersteunende partners, waaronder MVO Nederland, Nevi, Intrakoop en MVI Platform.

Het doel van dit manifest is het verbinden van bedrijven en semipublieke instanties in één community welke actief gaat bijdragen aan een duurzame inkoopketen, het behalen van de SDG’s en/of de eigen duurzame organisatiedoelstellingen.

Door met elkaar de krachten te bundelen en het manifest te ondertekenen gaan we opschalen en versnellen. De ondertekenaars van dit Manifest inspireren elkaar met actieplannen, delen hun best practices en monitoren/meten de behaalde prestaties.

Het manifest wordt ondersteund door o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nevi, MVI Platform, MVO Nederland en Intrakoop.

Kelly Ruigrok CEO Global Sustainable Enterprise System: “Samen de wereld mooier maken door duurzaam kopen én inkopen cross-sectoraal te stimuleren. Dat is de missie van GSES, 1-op-1 in lijn met dit manifest. Impact maken als private sector doen we door duurzame vraag en aanbod te creëren en samen te brengen. Het manifest Sustainable Procurement is daarbij een hulpmiddel. Doe mee; leer, meet, rapporteer, monitor, verbeter en maak positieve impact!”

Judith Maas directeur SDG Nederland: “Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een enorme innovatiekracht om de SDG-agenda te bewerkstelligen: zowel door middel van de gecreëerde waarde, maar juíst ook door de ingekochte waarde. Ten slotte is zo’n 80% van de omzet van een bedrijf te danken aan diensten, producten en werken die al eerder in de keten impact hebben op de wereld.”

Sustainable Procurement

Sustainable Procurement verwijst zowel naar het inkopen als het opdracht geven. Beide processen zijn namelijk nodig voor een duurzame supply chain. Rondom het manifest bouwt SDG Nederland een beweging van bedrijven en semipublieke instellingen van verschillende groottes en sectoren, zodat ze bijvoorbeeld samen kunnen optrekken in:

  • Agendering van behoeften en kansen richting (overheids)stakeholders
  • Identificeren van praktische interventies die nodig zijn om duurzaam inkopen te versnellen (denk aan: tooling? training van inkopers?)
  • Het formuleren van gezamenlijke criteria en aanpakken voor verschillende producten, sectoren en ketens

Kijk op sustainable-procurement.nl en onderteken het manifest.

Overhandiging

Op 8 juni organiseert SDG Nederland tussen 15.00 en 17.00 uur een feestelijke lancering van het manifest bij SDG House Rotterdam. Het manifest zal worden overhandigd aan Secretaris-generaal Jan Hendrik Dronkers (I&W). Wil jij erbij zijn? Meld je dan nu gratis aan via Evenbrite.