87% van de in Europa gebruikte soja nog niet aantoonbaar ontbossingsvrij

Geen ontbossing voor soja in 2020? Deze doelstelling van Nederland en zes andere landen in het Amsterdam Declaration Partnership lijkt onhaalbare kaart: slechts 13% van de in Europa gebruikte soja is aantoonbaar ontbossingsvrij. Dat blijkt uit cijfers van de eerste Europese Soja Monitor.

Vandaag brengen het internationale Initiatief voor Duurzame Handel (IDH) en de Nederlandse tak van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN NL) samen de eerste Europese Soja Monitor uit. De Monitor laat zien hoeveel soja Europa gebruikt en in hoeverre deze soja op verantwoorde wijze en aantoonbaar zonder ontbossing geproduceerd is.

Wereldwijd wordt er 337 miljoen ton soja geproduceerd. Europa gebruikte in 2017 circa 12% van de wereldproductie. Slechts 22% daarvan werd geproduceerd volgens de minimum normen van de Europese veevoederindustrie, de zogenaamde FEFAC soja richtlijnen. Slechts 13% van de in Europa gebruikte soja is aantoonbaar ontbossingsvrij.

Amsterdam Declaration Partnership

Het rapport besteedt speciale aandacht aan de 7 landen in het Amsterdam Declaration Partnership. Deze samenwerking werd in 2015 geïnitieerd door de Nederlandse overheid en heeft drie belangrijke handelsketens uitgekozen die in 2020 ontbossingsvrij moeten zijn: soja, palmolie en cacao. Voor soja blijkt dat onhaalbare kaart, nu nog slechts 13% van de in Europa gebruikte soja aantoonbaar ontbossingsvrij is.

Naast Nederland ondertekenden Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk de verklaring. Deze landen gebruikten in 2017 samen 19.7 miljoen ton soja. 33% hiervan werd geproduceerd volgens de minimum normen van de Europese veevoederindustrie, de zogenaamde FEFAC soja richtlijnen. 17% is aantoonbaar ontbossingsvrij.

Grote verschillen tussen landen

Er zijn grote verschillen tussen landen: in Nederland voldoet 83% aan de richtlijnen van de Europese veevoer industrie, 50% van de soja is aantoonbaar ontbossingsvrij. Andere koplopers zijn Zwitserland en Noorwegen. Spanje, Portugal en Italië blijven sterk achter.

Efficiënt gewas

Soja is het meest efficiënte gewas ter wereld als gaat om de productie van de hoeveelheid eiwit per hectare. Soja wordt vanwege het hoge eiwitgehalte veel gebruikt in veevoer. De wereldwijde sojaproductie is 337 miljoen ton. De productie van soja gaat nog steeds gepaard met problemen zoals ontbossing, conflicten met lokale bewoners om landbouwgrond en milieuproblemen door gebruik van chemicaliën.

Ambitieuzer beleid nodig

Volgens IDH en IUCN NL moeten zowel bedrijfsleven als overheid en financiële sector middels ambitieuzer duurzaamheidsbeleid veel meer verantwoordelijkheid nemen om ontbossing en onverantwoorde praktijken in de sojateelt uit te bannen.

IUCN NL pleit voor meer vraag naar ontbossingsvrije verantwoorde soja vanuit de markt, en voor Europese regelgeving om het probleem van ontbossing in handelsketens tegen te gaan. Daarnaast kunnen financiële instellingen ook een rol spelen, door verantwoorde en ontbossingsvrije sojateelt en -handel te vereisen en faciliteren.

Share Button