In de context van EU-wetgevingsvoorstellen over verantwoord ondernemen in toeleveringsketens heeft de Europese zonne-energiesector gisteren, 4 oktober, haar concrete plan voor een meer verantwoordelijke, transparante en duurzame waardeketen gepubliceerd. Het Solar Stewardship Initiative is het resultaat van jarenlang werk van de sector aan best practices op het gebied van duurzaamheid. Het initiatief initieert de volgende stappen van de zonne-energiesector om transparantie en verantwoorde productie in de groeiende waardeketen te waarborgen.

Het Solar Stewardship Initiative, gelanceerd door SolarPower Europe en Solar Energy UK, is een specifieke garantieregeling voor de toeleveringsketen van zonne-energie die ontworpen is om het vertrouwen verder te ontwikkelen in hoe, waar en door wie zonne-energieproducten worden vervaardigd. Hierdoor zullen bedrijven en consumenten erop kunnen vertrouwen dat hun zonneproducten voldoen aan internationale milieu-, sociale en bestuursnormen.

Een nieuwe routekaart beschrijft de volgende stappen van het Solar Stewardship Initiative, vanaf de proeffase in oktober 2022, via overleg met meerdere belanghebbenden, tot de volledige uitrol van het SSI-garantiesysteem in december 2024.

In de eerste proeffase in oktober 2022 wordt de adviserende SSI-code getest, die na voltooiing een alomvattende duurzaamheidsnorm voor bedrijven zal zijn. De raadgevende code is ontwikkeld met de steun van de toeleveringsketen en deskundigen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, en is gebaseerd op internationaal erkende normen en richtsnoeren*.

Voortbouwend op een fundament van internationale normen en richtsnoeren zal de SSI bestaande geloofwaardige en gelijkwaardige normsystemen van derden erkennen om redundantie en auditmoeheid te voorkomen en het gebruik van dergelijke programma’s te bevorderen. SSI-ondersteuners hebben in hun eigen waardeketens een reeks duurzaamheidsnormen en -kaders geïmplementeerd, waarvan verscheidene reeds worden beoordeeld met het oog op erkenning door en afstemming op de SSI-code.

Walburga Hemetsberger, CEO van SolarPower Europe, zei: “De zonne-energiesector moet exponentieel groeien om de klimaatverandering te bestrijden, en met groei komt verantwoordelijkheid. Vandaag laat de zonne-energiesector zien hoe serieus we die verantwoordelijkheid nemen. Door een complexe kwestie te doorbreken, presenteren we een duidelijke tijdslijn naar een oplossing die consumenten kunnen vertrouwen – een garantiesysteem dat hun zonneproducten zijn gemaakt volgens de hoogste mensenrechten- en duurzaamheidsnormen.”

Chris Hewett, CEO van Solar Energy UK, zei: “De zonne-energiesector is een vitaal onderdeel van de oplossing voor de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan: klimaatverandering, de kosten van levensonderhoud crisis, en het waarborgen van onze energiezekerheid. De sector moet groeien, en wel op verantwoorde wijze. Het Solar Stewardship Initiative laat duidelijk zien hoe de sector zijn verplichtingen serieus neemt, en we zijn er trots op dit werk te ondersteunen. Het Solar Stewardship Initiative zal zekerheid bieden waardoor consumenten erop kunnen vertrouwen dat de zonne-energiesector volgens de hoogste ethische normen werkt.”