Het Solar Stewardship Initiative is gestart met de openbare raadpleging van zijn Code of Conduct – een gedragscode – die onder meer dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen moet tegengaan.

Het SSI is in oktober 2022 gelanceerd door SolarPower Europe en Solar Energy UK, met als doel verantwoordelijkheid, transparantie en duurzaamheid in de hele waardeketen voor zonne-energie te waarborgen en aan te tonen. Het initiatief werkt aan de invoering van mechanismen voor het verzamelen en verifiëren van informatie over de milieu-, sociale en governanceprestaties (ESG) van exploitanten in de waardeketen voor zonne-energie. Het centrale instrument is de SSI-code, waarin de specifieke ESG-criteria zijn vastgelegd, die door onafhankelijke auditors zullen worden gecontroleerd.

Het initiatief werkt momenteel samen met meer dan 60 organisaties uit de hele zonne-energiesector en wordt gesteund door duurzaamheidsexperts van derden en de internationale financiële gemeenschap. Het roept nu actoren op het gebied van ESG op om hun inbreng te leveren voor het ontwerp van de SSI-code of conduct en de verdere ontwikkeling van het SSI.

Walburga Hemetsberger, CEO van SolarPower Europe: “We willen het Solar Stewardship Initiative bouwen op een fundament van transparantie. Deze openbare raadpleging is de volgende natuurlijke stap om de standpunten van alle geïnteresseerde groepen uit de industrie, het maatschappelijk middenveld en de ESG-gemeenschap in te winnen.”

Chris Hewett, CEO van Solar Energy UK: “De opening van deze raadpleging markeert een kritieke volgende fase voor de SSI – de overgang van een proefproject naar een volledig operationeel systeem, dat ervoor zal zorgen dat de Europese zonne-industrie de juiste normen op de juiste manier handhaaft.”

In aanvulling op de lopende uitwisselingen met deskundigen op het gebied van duurzaamheid, ontwikkelt de raadpleging verder de manieren waarop belanghebbenden zich met het initiatief kunnen bezighouden.

Het SSI wordt opgezet als een multistakeholderinitiatief met vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de industrie in verschillende fasen van de waardeketen, het maatschappelijk middenveld, vertegenwoordigers van betrokken gemeenschappen en onafhankelijke deskundigen op het gebied van ESG en het vaststellen van normen.

Geef hier uw mening over het Solar Stewardship Initiative.