Sinds de lancering van zijn duurzaamheidsstrategie, do.MORE, in oktober 2019 zet Zalando zich in om zijn ethische normen voortdurend te verbeteren. De doelstelling is om tegen 2023 alleen nog samen te werken met partners die hieraan voldoen. Tegelijkertijd heeft Zalando het voor alle merken die op zijn platform producten aanbieden, verplicht gemaakt om inzicht te geven in hun duurzaamheid. In de eerste beoordelingsronde ontving Zalando duurzaamheidsinformatie van meer dan 250 merken via de Higg Brand and Retail Module (BRM). Partners rapporteerden hierbij hun activiteiten in 2019. Uit de resultaten blijkt dat merken het beter doen op het vlak van sociale omstandigheden en mensenrechten dan op het vlak van milieunormen.

Voor het eerst vergelijkbare gegevens op vlak van duurzaamheid

Op basis van de Higg BRM van de Sustainable Apparel Coalition (SAC) en Higg Co, is Zalando gestart met het beoordelen van meer dan 3000 partnermerken en private labels om tot een wereldwijde standaard te komen om duurzaamheid te meten. De Higg BRM is een tool waarmee modemerken en retailers hun prestaties op het gebied van sociale- en milieuparameters, zoals mensenrechten, eerlijke lonen en CO-uitstoot, op een inzichtelijke manier kunnen beoordelen. Voor het eerst heeft Zalando, samen met SAC en Higg Co, vergelijkbare duurzaamheidsgegevens en inzichten van partnermerken verzameld om te begrijpen waar de individuele en collectieve uitdagingen van de industrie liggen.

Voortrekkersrol van Zalando

Zalando erkent zijn rol als platform en als merk, en vulde de beoordeling ook zelf in als groep. Over het algemeen lopen de Zalando-scores op het vlak van sociale en milieu-omstandigheden gelijk met het industriegemiddelde. Als vervolgstap doet Zalando op dit moment mee aan een pilot project met de SAC om de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van de verificatie van de zelfevaluatie verder te verbeteren. De learnings uit dit project worden vervolgens gebruikt om te bepalen hoe de gegevens, verkregen via de Higg-BRM-tool, worden geverifieerd.

Wetenschappelijke doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot

De data die de SAC, Higg Co en Zalando van partners hebben ontvangen, tonen dat merken meer punten scoren op het vlak van sociale omstandigheden en mensenrechten, zoals lonen, veiligheid,  gezondheid en werktijden. Wat milieu-uitdagingen betreft, blijkt uit de data dat sommige merken de focus leggen op de uitstoot van broeikasgassen, maar dat dat niet voor alle merken geldt.

“Voor het eerst beschikken we over vergelijkbare duurzaamheidsgegevens op merkniveau. Dat geeft ons de kans om samen standaarden te ontwikkelen om de hele industrie vooruit te brengen. Uit de eerste resultaten blijkt dat er een groot verschil is in de mogelijke risico’s die merken zien. We hebben hieruit geleerd dat we ons moeten richten op het benadrukken van het belang van onderwerpen zoals de uitstoot van broeikasgassen om samen de meest impactvolle verandering teweeg te brengen”, zegt Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando.

In juni heeft het platform wetenschappelijke doelstellingen (science-based targets – SBT’s) vooropgesteld, met in het bijzonder aandacht voor CO2-uitstoot. Om deze doelstellingen in de praktijk te brengen, zal Zalando de komende jaren zijn partners begeleiden om ook wetenschappelijke doelstellingen te implementeren.

Inzicht geven in duurzaamheid

Dankzij de data die het dit jaar ontving, merkt Zalando een bijkomende behoefte aan meer focus op transparantie, met onder andere meer aandacht voor de verschillende productiestappen in de toeleveringsketen. Om dit te realiseren publiceerde Zalando al zijn tier 1-leveranciers van de private labels op zijn kanalen en via de Open Apparel Registry (OAR). De OAR is een open source tool die alle kledingateliers en -fabrieken wereldwijd in kaart brengt en aan elke vestiging een uniek ID toekent. Zalando zet zich in voor meer transparantie en het continu delen van uitgebreide informatie over zijn toeleveringsketen. Voor zijn partners heeft Zalando minimumvereisten opgesteld die merken tools bieden om te starten met duurzaamheid. Een van de belangrijkste aandachtspunten is dat Zalando van merkpartners verwacht dat ze een volledig zicht hebben op hun tier 1-fabrikanten.

Klanten ondersteunen bij duurzamere keuzes

Op lange termijn helpen de Higg BRM-gegevens Zalando om trends te identificeren binnen de industrie en te onderzoeken hoe oplossingen ontwikkeld kunnen worden, in samenwerking met zijn partnermerken. Uiteindelijk is het Zalando’s bedoeling om deze informatie met klanten te delen en hen zo in staat te stellen om duurzamere keuzes te maken.

Onze klanten vragen steeds meer informatie over de producten die ze kopen en over de manier waarop ze zijn gemaakt. Om onze klanten een zo helder mogelijk beeld te schetsen over de duurzaamheid van een merk, moeten deze gegevens onderling vergelijkbaar zijn en geverifieerd worden. Nu de eerste gegevens verzameld zijn en een pilot project rond verificatie gestart is, zetten we stappen in de juiste richting – iets wat we de volgende jaren ook gaan blijven doen”, besluit Kate Heiny, Director Sustainability bij Zalando.

Begin 2021 zal Zalando, in samenwerking met SAC en Higg Co, de volgende ronde van zijn merkbeoordeling opstarten. Het platform zal zijn partners blijven ondersteunen bij het gebruik van de BRM-tool en het bereiken van gezamenlijke standaarden.