Yoghurt Barn is de eerste Nederlandse horecaformule die klimaatpositief gaat ondernemen. Dat betekent dat elke gast vanaf nu een positieve impact heeft op het klimaat. Het bedrijf zet hiermee de nieuwe standaard in duurzame horeca en hoopt dat andere formules in binnen- en buitenland het voorbeeld zullen volgen. Yoghurt Barn lanceert haar nieuwe duurzaamheidsstrategie op 22 april, tijdens de 50e verjaardag van Earth Day.

Juist nu stappen zetten

Yoghurt Barn bestaat nu 8 jaar en telt inmiddels 13 vestigingen. Bij elke vestiging staat feel good food centraal. Gasten hebben de keuze uit een breed scala biologische en plantaardige yoghurtlekkernijen. Duurzaamheid is altijd één van de drie DNA-pilaren geweest. Oprichter van de Yoghurt Barn, Wouter Staal, zegt hierover: “Door onderzoek te doen, kwam ik erachter dat er wereldwijd maar een handjevol bedrijven is dat CO2-neutraal opereert. Omdat er nu actie nodig is om het klimaat te redden, zijn het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de VN bezig met richtlijnen die verder gaan dan klimaatneutraal opereren. Dit inspireerde ons om dezelfde ambitie uit te spreken. We geloven dat er juist nu, in deze onzekere tijden, een ander soort ondernemer moet opstaan voor wie duurzaamheid en gezondheid de basis vormt. Wij zetten die stap dus nu al. Zodra de deuren van onze Barns weer openen, draagt elke gast die ons bezoekt daarom bij aan een beter klimaat.”

Duurzaamheidsstrategie

Meten, reduceren en compenseren. Met deze 3-traps duurzaamheidsstrategie draagt Yoghurt Barn haar steentje bij in de strijd tegen het opwarmen van de aarde. “Het startte enkele maanden geleden met een 0-meting van het businessmodel en de uitstoot”, vertelt Staal. Hij schakelde hiervoor het adviesbureau GiantLeaps in, dat juist voor de horeca een speciaal meetmodel ontwikkelde. Bij Yoghurt Barn ligt zo’n 85% van de gehele CO2-uitstoot in de voedselketen, bij elkaar opgesteld 1000 ton CO2. Ter vergelijking: dat is ongeveer dezelfde uitstoot van een dieselauto die 150 rondjes om de wereld rijdt. Vervolgens hebben we duurzame maatregelen genomen om de uitstoot van alle soorten broeikasgassen in onze bedrijfsvoering zoveel mogelijk te reduceren. Daar waar dat nog niet mogelijk is, kiezen we voor klimaatcompensatie. Dit is een continue proces.”

Door haar volledige CO2-voetafdruk in kaart te brengen konden de maatregelen gedetailleerd worden uitgewerkt. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het bedrijf is overgestapt op andere disposables, waardoor 80% van de uitstoot op dat onderdeel wordt bespaard. Ter illustratie: één nieuwe to-go beker stoot geen 14, maar nog slechts 3 gram CO2 uit. Daarnaast neemt Yoghurt Barn 100% duurzaam opgewekte stroom af. Op verschillende panden worden zonnepanelen geplaatst en andere panden zullen spoedig volgen.

Samenwerking met Trees for All

Het restant aan uitstoot compenseert de formule met 110% via herbebossingsprojecten van stichting Trees for All. Daarmee wordt Yoghurt Barn niet klimaatneutraal, maar zelfs klimaatpositief. Dit betekent concreet dat er méér broeikasgassen worden opgeslagen dan er worden uitgestoten en dat heeft direct een positief effect op het klimaat. “We hebben hiermee de primeur in Nederland. Niet alleen binnen de horeca, maar waarschijnlijk zelfs voor alle sectoren wereldwijd”, zegt Staal. Yoghurt Barn hoopt hiermee andere organisaties te inspireren om haar voorbeeld te volgen.

Nog grotere ambities

Met Suez bespreekt Yoghurt Barn momenteel de mogelijkheden voor een pilot met afvalscheiding. Dat is een flinke uitdaging in de horeca, waar mensen snel moeten werken en de ruimte vaak beperkt is. Daarnaast onderzoekt het bedrijf hoe het met Sligro de inkoop én de routes kan optimaliseren en welke verduurzaming er mogelijk is met hun koffie­partner. Zo wil het bedrijf de milieu-impact van haar eigen bedrijfsvoering nóg verder terugbrengen.

Ook de impact op sociaal, economisch en ecologisch gebied wordt gemonitord en gecontro­leerd. Yoghurt Barn wil zo bijdragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden. En bovenal hoopt Staal met zijn initiatief andere bedrijven mee te nemen in deze duurzame beweging.