De wereld een betere en duurzamere plek maken, dat willen we natuurlijk allemaal. Daarom omarmen sinds 2016 overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Denk hierbij aan thema’s als armoede, economische groei en onderwijs, maar natuurlijk ook diverse milieuthema’s zoals biodiversiteit en klimaatverandering.

Alle lidstaten van de Verenigde Naties zetten zich in voor het behalen van deze duurzame doelen, die in 2015 werden geïntroduceerd. Het streven naar deze doelen zal tot 2030 doorlopen, want afgesproken is dat dan deze doelen behaald moeten zijn. Naast de support vanuit diverse grote bedrijven, zijn er ook steeds meer MKB’s die de meerwaarde van de SDG’s inzien en zich aansluiten bij deze duurzame missie. Maar wat levert het je als organisatie op als je besluit SDG’s te implementeren?

SDG’s en het bedrijfsleven

In de beginfase werd vaak gedacht dat het bedrijfsleven al voldoende bijdraagt, door werkgelegenheid te creëren en een belangrijke rol te spelen in de economie van een land (SDG 8). Dit is natuurlijk gedeeltelijk waar en vaak leveren organisaties inderdaad al een redelijk positieve bijdrage aan verschillende SDG’s. Denk bijvoorbeeld aan aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers en inclusiviteit (SDG 16). Alleen is dit niet altijd formeel vertaald in een SDG. Helaas zie je ook dat bij de meeste vormen van ondernemerschap een negatieve impact komt. Die negatieve impact is vaak niet bekend en zeker niet bewust. Zo waren organisaties zich tot een aantal jaren geleden te weinig bewust van de toeleveringsketen. Hierdoor droegen sommige bedrijven onbewust bij aan mensenrechtenschending of extreme milieuvervuiling in het buitenland.

Risico’s en kansen definiëren

De SDGs zorgen er in eerste instantie voor dat het duurzaamheidsbeleid van organisaties in beeld gebracht wordt. Wat doe je al en wat zou beter kunnen? In het begin lijkt het vaak lastig om te bepalen welke doelen relevant zijn voor jouw organisatie. Belangrijk om te onthouden is dat je je als bedrijf niet meteen op alle 17 doelen hoeft te richten. Een goed beginpunt is het in beeld brengen van de risico’s en kansen die jouw bedrijfsvoering met zich meebrengt. Wellicht kun je met jouw bedrijf weinig invloed uitoefenen op het thema onderwijs. Als je er geen positieve invloed op kunt maken, is het ook onwaarschijnlijk dat je hier wel een negatieve impact op hebt. Tegelijkertijd gebruik je misschien wel veel energie. Zo kun je alle doelen afgaan en afwegen welke mate van impact je hebt of kunt hebben op ieder thema én welke risico’s zich voortdoen in jouw toeleveringsketen.

Een lange termijnvisie

Daarnaast is de benadering van de doelen allesbepalend. In sommige gevallen zien organisaties de duurzaamheidsdoelen als regels die hun opgelegd worden. SDG’s zijn niet formeel vastgelegd in de wet. In die zin is het dus geen verplichting die je opgelegd wordt door de overheid. Wel worden de thema’s van de SDG’s steeds vaker gekoppeld aan bepaalde wetgevingen, waardoor ze kunnen bijdragen aan het realiseren van eisen en regels die wel vastgelegd zijn in de wet.  Zo is bijvoorbeeld de export kredietverzekering een belangrijk middel voor internationaal opererende organisaties om de werkzaamheden in het buitenland uit te kunnen blijven voeren. Steeds meer worden de eisen om in aanmerking te komen voor deze verzekering afgezet tegen de impact (positief en negatief) die je als organisatie maakt. Impact is dan weer gekoppeld aan belangrijke thema’s uit de SDG’s, zoals impact op de lokale bevolking en het milieu. Een positieve benadering en lange termijnvisie zijn essentieel.

Als organisatie krijg je redelijk veel vrijheid om zelf invulling te geven aan de SDG’s. Als je de belangrijkste risico’s en kansen van jouw bedrijfsvoering in beeld gebracht hebt, weet je ook welke doelen je moet gaan implementeren in jouw organisatie. Als de eerder genoemde export kredietverzekering belangrijk voor je is om internationale werkzaamheden te kunnen blijven verrichten, dan is dit voor jou een kans en zorg je dat je klaar bent voor de toekomst. Door tijdig mogelijke risico’s op te vangen, zullen deze je later niet in de weg gaan zitten. De visie is hier de duurzaamheid van je bedrijf met business kansen op de lange termijn. Want duidelijk is wel, dat bedrijven die niet bezig zijn met de SDG’s op de lange termijn weinig kans hebben te blijven bestaan.

Yasmin Broere, Communication Officer bij Van Oord & Tekstschrijver bij Tekstschrijvers.nl