Elk jaar vindt de Sustainable Development Goals Action Week plaats. Vrijwilligerswerk door medewerkers is een manier om met de SDG’s aan de slag te gaan en als bedrijf sociale impact te maken. Good Busy heeft drie tips om medewerkersvrijwilligerswerk en SDG’s aan elkaar te verbinden.

De SDG Action Week is een evenement om bedrijven in het hele land in actie te laten komen om de wereld positief te veranderen. Wellicht werkt jouw bedrijf hier ook al mee. Medewerkersvrijwilligerswerk kan een krachtig middel zijn om bij te dragen aan het samen met anderen behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn 17 wereldwijde doelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 een duurzame en rechtvaardige wereld te bereiken. Een soort ‘businessplan voor een betere wereld’. Vrijwilligersgroepen zijn in het plan van de VN opgenomen als manier om de SDG-doelen te halen en daar valt ook vrijwilligerswerk door bedrijven onder. Door medewerkersvrijwilligerswerk te koppelen aan specifieke SDG’s, kunnen bedrijven directe positieve impact creëren en tegelijkertijd hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

Kies relevante SDG’s

Welke van de 17 SDG’s sluiten het best aan bij de kernwaarden en missie van het bedrijf? Bij welke urgente maatschappelijke thema’s kun je goed de kennis, kunde en of handen van je medewerkers inzetten? Is er een bepaald soort vrijwilligerswerk dat goed bij het bedrijf past? Als bijvoorbeeld het verminderen van armoede een belangrijk aspect van je missie is, kan SDG 1 (Geen armoede) bij jouw bedrijf passen, bijvoorbeeld door ondersteunen het van initiatieven tegen armoede of financieel fit-programma. Als je bedrijf actief is in de gezondheidssector, dan kan SDG 3 (Gezondheid en welzijn) een passende match zijn.

Bepaal meetbare doelen

Stel specifieke doelen vast voor het vrijwilligerswerk dat je met medewerkers wilt uitvoeren. Dit kunnen doelen zijn zoals het aantal vrijwilligersuren dat wordt bijgedragen of het aantal mensen dat wordt geholpen. Het hebben van meetbare doelen helpt niet alleen om de impact te kwantificeren, maar ook om medewerkers te motiveren. Ook in je jaarverslag kun je deze koppeling tussen vrijwillige inzet en de SDG’s laten doorklinken.

Integreer SDG’s in bedrijfscultuur

Zodra passende SDG’s zijn gekozen en eventueel contacten zijn gelegd met de non-profitsector, kan het stap voor stap in de bedrijfscultuur worden opgenomen. Het wordt dan verbonden met de kernwaarden en onderdeel van de manier waarop je bedrijf opereert. Dit kan worden bereikt door het op te nemen in onder andere het beleid, interne en externe communicatie, opleiding en bewustwordingsinitiatieven die medewerkers informeren over de gekozen SDG’s en hoe hun vrijwilligerswerk bijdraagt aan positieve verandering in de samenleving.

Door medewerkersvrijwilligerswerk te koppelen aan specifieke SDG’s, kunnen bedrijven een tastbare en meetbare bijdrage leveren aan een duurzamere wereld, terwijl ze tegelijkertijd hun medewerkers betrekken bij invulling van hun purpose.

Wil je meer weten over zaken omtrent medewerkersvrijwilligerswerk? In de strategische toolkit van Good Busy is veel informatie te vinden over dit onderwerp.