Wageningen University & Research, Dutch Cotton BV en kledingproducent G-Star hebben gezamenlijk een broek ontwikkeld die volledig is gemaakt van in Nederlandse kassen gekweekt katoen. Het project is gericht op een zo duurzaam mogelijke productie van kleding. “Katoenteelt in kassen resulteert in vijf tot wel 23 keer hogere productie en aanzienlijk minder waterverbruik (95%), dankzij hergebruik van (regen)water. Bovendien zijn er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt”, aldus onderzoeker Filip van Noort.

Ondanks deze voordelen zijn er ook nog hordes te nemen. Zo zijn de initiële kosten voor de productie te hoog, waardoor kas-gekweekte katoen momenteel niet economisch haalbaar is. Verdere verbeteringen en schaalvergroting zijn noodzakelijk om ‘home grown denim’ in de toekomst rendabel te maken.

Katoen is een gemakkelijk gewas om te verbouwen, maar vereist veel landbouwruimte en kan tot wel 10.000 liter water nodig hebben voor de productie van 1 kilo katoen. Daarnaast is katoenteelt afhankelijk van een specifiek warm klimaat, waardoor katoenvelden het startpunt zijn van een lange en complexe toeleveringsketen tot aan de consument. Wereldwijd is er een grote vraag naar verantwoord katoen.

Onderzoek in Bleiswijk

Gedurende zes maanden werd in de Business Unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research in Bleiswijk onderzoek gedaan naar kas-gekweekte katoen. Het onderzoek richtte zich op de kwaliteit, opbrengst en vezeleigenschappen van katoen, en vergeleek de milieueffecten met traditionele teeltmethoden. Er werd onder meer gekeken naar de toepassing van precisie-irrigatie en biologische bestrijding om de impact op het milieu te verminderen. Tevens werden de economische levensvatbaarheid en marktpotentie geanalyseerd.

Kas-gekweekte katoen zal de conventionele katoenteelt niet snel vervangen. Wel ziet Van Noort potentieel in een niche voor dit soort duurzame producten. De groeiende vraag naar milieuvriendelijke en ethisch geproduceerde kleding kan de markt voor kas-gekweekte katoen stimuleren, vooral onder consumenten die waarde hechten aan duurzaamheid en transparantie in de productieketen.

Daarnaast kunnen dit soort projecten waardevolle lessen bieden voor de traditionele buitenteelt van katoen. “Door te experimenteren met nieuwe, duurzamere teeltmethoden in kassen, komen onderzoekers en telers tot nieuwe inzichten die kunnen worden toegepast om de algehele duurzaamheid en efficiëntie van de katoenteelt te verbeteren, zowel in Nederland als wereldwijd”, aldus Van Noort.