In samenwerking met de SER brengt de Raad voor de Jaarverslaggeving een aantal webinars uit waarbij dieper wordt ingegaan op het toepassen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bij het maken van een duurzaamheidsverslag.

De vereisten voor openbaarmaking rond het onderwerp klimaatverandering zijn een verplicht onderdeel in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die invulling geven aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit betekent onder meer dat een onderneming moet rapporteren over haar klimaatplan of moet aangeven wanneer het dit plan gaat opstellen. Het klimaatplan dient gebaseerd te zijn op data van eigen activiteiten en op data van activiteiten in de toeleveringsketen van de onderneming. Een dergelijk plan is nieuw voor veel bedrijven. De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, die 5 januari 2023 in werking is getreden.

Het webinar gaat in op waar bedrijven praktisch kunnen beginnen met het opstellen van een klimaatplan. Ook komen voorbeelden aan bod hoe bedrijven klimaatinformatie presenteren in hun jaarverslag. Sprekers zijn Simon Braaksma (Philips), Eva Eijkelenboom (VNO-NCW; Erasmus School of Law), Menno Huijgen (Heinen & Hopman) en Gerard van Santen (EY; Raad voor de Jaarverslaggeving). Fleur Meerman (SER) leidt het gesprek.