Zowel de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) als de Sociaal-Economische Raad (SER) krijgen veel vragen binnen van ondernemingen en organisaties die zich voorbereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarom houden zij een online document bij, waarin zij trachten zoveel mogelijk vragen te  beantwoorden. Onlangs is er een update van dit document verschenen, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Over het document

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) hebben dit document opgesteld op basis van duizenden vragen van ondernemingen en organisaties die zich voorbereiden op de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Veelvoorkomende vragen en hun antwoorden zijn hieronder per onderwerp te vinden. In vraag- en antwoordstijl wordt ingegaan op de CSRD en worden onderwerpen behandeld zoals dubbele materialiteit, reikwijdte, MKB-impact, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), praktische toepassingen, stappen voor bedrijven, wetgevingsrelaties en de rol van partijen bij de CSRD. In het hoofdstuk ‘Praktische invulling en handvaten’ (vraag 6.4) wordt aangegeven waar je een aantal praktische voorbeelden kunt vinden. We eindigen met de tijdslijnen van de CSRD en de ESRS.