De SER organiseerde samen met de Raad voor de Jaarverslaggeving en het ministerie van EZK een webinar over rapporteren over eigen werknemers in het kader van de EU-duurzaamheidsrapportage (CSRD). Het webinar is nu terug te kijken.

Rapporteren over het onderwerp ‘eigen werknemers’ is een verplichting in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), die invulling geven aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het grootste deel van de ESRS op dit punt is verplicht voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers. De standaarden kunnen ook op andere bedrijven van toepassing zijn. De onderneming moet onder meer inzicht geven in haar invloed op het eigen personeel, acties om werkelijke of potentiële negatieve impact te verminderen of verhelpen, en in kansen en risico’s. Op deze manier rapporteren is nieuw voor veel bedrijven. De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage, die 5 januari 2023 in werking is getreden.

Het webinar, onder leiding van Fleur Meerman (SER), geeft praktische handvatten hoe te rapporteren over de eigen werknemers en wie daarbij te betrekken. Sprekers zijn Eva Eijkelenboom (VNO-NCW; Erasmus School of Law), Maaike Fleur (Royal FloraHolland), Marianne van de Fliert (Randstad), en Gerard van Santen (EY; Raad voor de Jaarverslaggeving).