Het Wageningen Universiteits Fonds wil succesvol duurzaam ondernemen stimuleren en belonen. Het fonds reikt daarom in september de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship 2015 uit. De prijs is bedoeld voor ondernemende alumni van Wageningen University en ondernemers die samenwerken met Wageningen UR, en ergens ter wereld duurzame maatschappelijke impact hebben. Tot en met 4 juli kan iedereen kandidaten voor deze ondernemersprijs aandragen.

Het Wageningen Universiteits Fonds (WUF) financiert activiteiten die excellent onderwijs en onderzoek mogelijk maken en de academische vorming van studenten stimuleren. Het gaat om activiteiten die buiten de reguliere financiering vallen en het unieke karakter van Wageningen University versterken. Eens in de drie jaar reikt het fonds de duurzaamheidsprijs voor ondernemers uit, groot 25 duizend euro.

De Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE) wordt toegekend aan een succesvolle ondernemer die op enthousiasmerende en duurzame wijze een onderneming leidt. Uitgangspunt hierbij zijn de richtlijnen van de economische samenwerkingsorganisatie OESO voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die onder meer gaan over de omgang met kwesties als ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid en milieu. De prijsuitreiking vindt plaats op maandagmiddag 7 september 2015 tijdens de opening van het academisch jaar op Wageningen Campus.Iedereen kan ondernemende alumni en bedrijven waar Wageningen UR mee samenwerkt nomineren voor de Business Award. Ondernemers kunnen ook zichzelf voordragen. De jury zal naast op duurzaam ondernemerschap conform OESO-richtlijnen onder meer letten op het stimulering van werkgelegenheid, bijdrage aan het delen en ontsluiten van kennis, innovatief gebruik van kennis, maatschappelijke invloed en relevantie voor het domein van Wageningen UR. De jury staat onder voorzitterschap van Jan Karel Mak, voorzitter van de raad van bestuur van de Deerns Groep BV en voorzitter van het WUF. Meer informatie over voorwaarden en de procedure is te vinden op: Mansholt-Business Award for Sustainable Entrepreneurship (M-BASE).

Voor vragen kan gemaild worden naar het emailadres van Wageningen Universiteits Fonds of contact opgenomen worden met Het Wageningen Universiteits Fonds, t.a.v. Delia De Vreeze.