Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group lanceert per september een eigen duurzaamheidsfonds: Duurzaam Doen. Het fonds moet een financieel zetje geven aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor opdrachtgevers en aan de eigen duurzame ambities.

Positieve impact creëren voor ons en de generaties na ons: het is voor Antea Group en haar medewerkers een belangrijke license to operate. Grote uitdaging is om duurzame ambities te vertalen naar concrete acties. Daar moet het duurzaamheidsfonds bij gaan helpen. Duurzaamheidsmanager Marijke Frielink: “Met Duurzaam Doen willen wij collega’s faciliteren, enthousiasmeren en activeren én van daaruit onze opdrachtgevers.”

Duurzame oplossingen een financieel zetje geven

Eén van de doelstellingen van het fonds is om meer duurzame oplossingen mogelijk te maken. Frielink: “Collega’s ontwikkelen in de projecten soms prachtige duurzame alternatieven. Maar die leggen het qua initiële investering vaak nog af tegen traditionele oplossingen. Duurzaam Doen biedt dan de mogelijkheid om zo’n oplossing een financieel zetje te geven én opdrachtgevers te stimuleren om duurzamere keuzes te maken.”

Een donatie voor elk gewerkt uur

Voor elk gewerkt uur op de externe projecten doet Antea Group een donatie in het fonds. “Hiermee genereren wij jaarlijks een substantieel bedrag. Dit biedt ons de mogelijkheid om kleine en grotere acties te ondersteunen waarmee projecten, onze dienstverlening én externe initiatieven kunnen verduurzamen. Jaarlijks maken we bekend hoe we het fonds hebben ingezet.”

Duurzame kansen

Het fonds komt tegemoet aan een wens van medewerkers van Antea Group. Frielink: “Een groeiende groep collega’s vindt het belangrijk om voor een bedrijf te werken dat zich actief inzet voor een duurzame bedrijfsvoering én duurzame oplossingen. Vanuit die drijfveer wil je in je werk de ruimte krijgen om concrete impact te maken. Duurzaam Doen gaat daar zeker bij helpen.”

Duurzaamheid Award

Het fonds is niet het enige instrument waarmee Antea Group een duurzamere leefomgeving stimuleert. “Vorig jaar hebben wij de Duurzaamheid Award in het leven geroepen. Een jaarlijkse prijs voor een opdrachtgever die zich volgens collega’s onderscheidt op het gebied van duurzaamheid. Je ziet dat zo’n initiatief ook weer helpt om verduurzaming op een positieve manier op de kaart te zetten.”