In het magazine dat de veelzeggende titel `Groen is de boodschap’ heeft meegekregen, staan allerlei tips, suggesties en creatieve oplossingen voor duurzaam inkopen. Naast het magazine is er ook ‘De informatiekaart’. Dit is een handig stroomschema met antwoorden op de vraag: Wat moet ik weten als ik duurzaam wil inkopen?

Burger

Is de uitgave vooral bedoeld voor inkopers van overheden, de burger wordt niet vergeten. Maar liefst 92 procent vindt het heel belangrijk dat de overheid bedrijven aanspoort tot een duurzamere productie. Dat blijkt uit een burgerraadpleging in opdracht van VROM. Deze en andere uitkomsten zijn in het magazine te vinden.

Ambitie

“Dit magazine is voor u. Een aanmoediging om in 2010 met volle kracht duurzaam inkopen van de grond te krijgen. Want dit is het jaar dat gemeenten, waterschappen, provincies en rijk samen één ambitie hebben en de afspraak om deze te realiseren: duurzaam inkopen door alle overheden”, aldus de minister van VROM.

Ondersteuning

Vorige week stuurde minister Cramer een voortgangsrapportage over duurzaam inkopen naar de Tweede Kamer. In deze rapportage kondigde zij onder andere de extra ondersteuning van 5 innovatieve projecten zoals bijvoorbeeld de elektrische auto aan.

Wensen

Samen met haar collegaminister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stuurde minister Cramer eind vorig jaar per e-mail de beste wensen voor 2010 rond. In deze e-mail zat een link naar de brochure `Een duurzame samenleving, VROM maakt het mogelijk’. Ook deze uitgave bevat veel informatie over de uiteenlopende wijze waarop het ministerie voor duurzaamheid gaat.

Blader door het magazine: