Voorstel invoering MVO-toets voor nieuwe havenbedrijven Rotterdam

Nieuwe bedrijven die zich willen vestigen in het havenindustrieel complex van Rotterdam moeten voortaan getoetst worden aan MVO-criteria, daarvoor pleit ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer. Hiermee moet voorkomen worden dat bedrijven die zich weliswaar aan wet- en regelgeving houden maar zich bezighouden met immorele bedrijfsactiviteiten, zich kunnen vestigen in de Rotterdamse haven.

Vorige week werd bekend dat de Rotterdamse haven een centrale rol speelt bij de productie van zeer schadelijke brandstoffen voor de West-Afrikaanse markt. Deze brandstoffen zorgen in deze landen voor ernstige luchtvervuiling en daarmee gezondheidsrisico’s voor de lokale bevolking. De ChristenUnie-SGP heeft zeer grote moeite met deze bedrijfsactiviteiten en deed daarom een moreel appèl op het stadsbestuur en het Rotterdamse havenbedrijf om deze praktijk aan banden te leggen.

Lastige opgave

Dat zal geen eenvoudige opgave worden, dat realiseert ook De Boer zich: “Wat deze bedrijven ondernemen is wat ons betreft immoreel maar in Nederland nog niet verboden. Het havenbedrijf en de gemeente Rotterdam hebben daarom juridisch weinig mogelijkheden om deze bedrijven te weren. Alleen nieuwe internationale wet- en regelgeving kan beweging in deze zaak brengen.” De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie heeft minister Ploumen in schriftelijke vragen opgeroepen om hier werk van te maken. Om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen wil de ChristenUnie-SGP dat nieuwe bedrijven – die zich in de Rotterdamse haven willen vestigen – moeten voldoen aan enkele criteria met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zo kan bijvoorbeeld geregeld worden dat bedrijfsactiviteiten in de Rotterdamse haven geen ernstige gezondheidsrisico’s mogen veroorzaken of niet in negatieve zin mogen bijdragen aan de klimaatverandering. “Hiermee weer je niet alleen ondernemingen die op de rand van de wet balanceren maar stimuleer je ook de transitie van de Rotterdamse haven.”, aldus De Boer.

Wethouder Adriaan Visser heeft in reactie op dit pleidooi de toezegging gedaan dat hij in gesprek gaat met het Havenbedrijf Rotterdam over de mogelijkheden van een MVO-toets voor nieuwe havenbedrijven. Wordt vervolgd!

Foto: Paul Martens.nl

Share Button