Een belangrijke kracht achter de groei is de Fairtrade Week die Stichting Max Havelaar in 2007 voor het eerst organiseerde. Gedurende deze week, die werd geopend door minister Koenders, stonden producten met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade zoals koffie, thee, chocola, wijn, ijs, katoen en allerlei soort fruit een week lang vol in de schijnwerpers. Gezien het succes wordt de week in 2008 weer georganiseerd van 30 oktober tot en met 9 november.

De Fairtrade Week 2007 vond plaats in het vierde kwartaal. Uit de volumecijfers van Stichting Max Havelaar blijkt dat de aangesloten bedrijven die producten met het keurmerk op de markt brengen (de licentiehouders) in dit kwartaal 45 procent meer volume hebben gerealiseerd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2006. Over de eerste drie kwartalen van 2007 groeide het volume al met 19 procent. Met de groei in het vierde kwartaal komt de totale groei in 2007 uiteindelijk op 26 procent ten opzichte van 2006. Het totale volume in 2007 van producten met het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade is 11.5 miljoen kilo.

Qua volume zijn de grootste productgroepen koffie (3 miljoen kilo in 2007, stijging van 6% ten opzichte van 2006), bananen (4.4 miljoen kilo in 2007, 29% stijging) en sinaasappels (1.2 miljoen kilo in 2007, 31% stijging). De laatste twee groepen profiteerden duidelijk van de extra aandacht die op fruit is gelegd mede dankzij de ondersteuning door de ontwikkelingsorganisatie ICCO, een strategische partner van Stichting Max Havelaar. Maar ook kleinere en nieuwe productgroepen laten een stijging zien. Zo steeg het volumecijfer van wijn met 26% ten opzichte van 2006. De volumestijging is onder andere mogelijk gemaakt door een groei van het aantal licentiehouders van 47 in 2006 naar 57 in 2007.

Dit is natuurlijk vooral goed nieuws voor de boerencoöperaties in ontwikkelingslanden die door de volumegroei meer inkomsten hebben en daardoor nog beter in staat zijn om zich op eigen kracht duurzaam te ontwikkelen. Een boerencoöperatie bestaat uit een groep kleine boeren die zich versterken door de handen ineen te slaan. De volumegroei laat ook zien dat consumenten de kwaliteitsproducten die deze coöperaties vervaardigen steeds meer gaan waarderen. Dat is belangrijk, want hoe meer consumenten producten met het keurmerk kopen, des te meer boeren profiteren van de unieke eigenschappen. Zo is er de gegarandeerde minimumprijs die ervoor zorgt dat de boerencoöperatie ook in slechte tijden het bedrijf op duurzame wijze kan runnen. Als de wereldmarktprijs boven het minimum komt, dan krijgen coöperaties uiteraard deze hogere prijs. Verder is er ook een premie die boerencoöperaties bovenop de prijs ontvangen. Boeren die lid zijn van de coöperatie besluiten democratisch hoe ze de premie inzetten. Van nieuwe machines en milieuverbeteringen tot onderwijs en klinieken. Vast staat dat de premie altijd wordt ingezet om de organisatie sterker en gezonder te maken. Het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade is het enige duurzaamheidsinitiatief dat via een gegarandeerd eerlijke prijs ruimte creëert voor zowel economische ontwikkeling als milieuverbetering en sociale vooruitgang. Coen de Ruiter: “Het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade staat voor duurzame ontwikkeling pur sang.”

De volumegroei is niet uniek voor Nederland. Na de oprichting van Stichting Max Havelaar in 1988 heeft het Fairtrade initiatief navolging gekregen in inmiddels twintig andere landen. En ook in deze landen zijn grote groeicijfers waar te nemen. Het maakt Fairtrade tot een wereldwijd succes waarvan steeds meer boeren in ontwikkelingslanden profiteren.