Vandaag publiceerde Stichting Max Havelaar de jaarcijfers waaruit blijkt dat het Nederlandse volume van Fairtrade gecertificeerde producten in 2012 is gestegen met 38% ten opzichte van 2011. De groei is te danken aan supermarkten, winkels en bedrijven die steeds meer producten aanbieden met het Fairtrade/Max Havelaar keurmerk. Een groeiende groep consumenten koopt deze producten, zo blijkt uit het NCDO rapport ‘Nederlanders & Fairtrade 2012’ op basis van GfK onderzoek.

Ondanks de economische crisis blijft de markt voor eerlijke producten groeien. “Het draagvlak voor eerlijke handel neemt toe”, aldus Peter d’Angremond, directeur van Stichting Max Havelaar. ”Bij bedrijven, consumenten, Fairtrade Gemeenten en ook bij de overheid. Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft ontwikkeling via handel zelfs tot speerpunt van haar beleid gemaakt.”

In 2012 had 1 op de 6 bananen in Nederland een Fairtrade keurmerk. Peter d’Angremond: “Dat betekent ook dat 5 op de 6 nog geen keurmerk hebben. Nog genoeg te doen dus. Daarnaast zie ik de pittige uitdagingen in ontwikkelingslanden op thema’s als klimaatverandering, kinderarbeid en vrouwenrechten. Het groeiende draagvlak biedt kansen om deze thema’s stap voor stap met onze partners op te pakken.” 

4,8 miljoen euro Fairtrade premie naar boerencoöperaties
In 2012 genereerde de Nederlandse markt 4,8 miljoen euro aan premie die bovenop de marktprijs naar boerencoöperaties ging in producentenlanden. De boeren beslissen samen waar deze premie in geïnvesteerd wordt. Het kan hierbij gaan om productiviteitsverbetering, gezondheidszorg of educatie. FLO-CERT monitort het systeem en de premie-investeringen nauwkeurig, zie ‘Monitoring the Scope and Benefits of Fairtrade 2012’. 

Het Fairtrade/Max Havelaar keurmerk werkt bewust met coöperaties van boeren omdat een groep een veel sterkere positie heeft in de handelsketen dan een boer alleen. Daarnaast kunnen boeren via de coöperatie gezamenlijk investeren in zaken als innovatie, kennis en duurzaamheid. 

Peter d’Angremond: “Uit externe onderzoeken en evaluaties weten we dat er drie elementen zijn die de basis vormen voor succesvolle coöperaties. Ten eerste moet er voldoende vraag zijn zodat de coöperatie een substantieel deel van de totale productie tegen Fairtrade voorwaarden kan verkopen. Ten tweede zijn de organisatiekracht en professionaliteit van belang. Tot slot speelt communicatie binnen de coöperatie een grote rol. Via deze drie elementen werken we aan sterke coöperaties in ontwikkelingslanden.” 

Steeds meer consumenten kiezen voor Fairtrade
Steeds meer bedrijven bieden eerlijke geproduceerde producten aan en een groeiende groep consumenten koopt ze. Onlangs publiceerde NCDO het jaarlijkse onderzoek naar het Fairtrade aankoopgedrag van consumenten. Net als in voorgaande jaren was er ook in 2012 sprake van een forse groei in het aantal Nederlandse huishoudens dat één of meerdere keren per jaar Fairtrade levensmiddelen koopt (van 46% in 2009 tot 60% in 2012). In absolute aantallen gaat het om 4,5 miljoen huishoudens, waaronder 344.000 nieuwe huishoudens die Fairtrade producten kopen ten opzichte van 2011 (+8%). 

Vijfentwintig jaar Max Havelaar 
2013 is een speciaal jaar voor Stichting Max Havelaar. Vijfentwintig jaar geleden werd het eerste pak eerlijk verhandelde koffie in ontvangst genomen door Prins Claus. Eén generatie later worden producten met het Fairtrade keurmerk verkocht in 120 landen, zijn 1,2 miljoen boeren aangesloten, doen alle Nederlandse supermarkten mee en zijn er naast koffie ook eerlijke bananen, cacao, katoen, thee, rijst, noten, bloemen en zelfs goud. Op 14 november staat Stichting Max Havelaar tijdens een jubileumcongres stil bij de toekomst, uitdagingen en innovaties van boeren en het Fairtrade keurmerk.