In de zoektocht naar een duurzamere energievariant is Vodafone met Greenpeace in gesprek geweest over verschillende energievoorzieningen en -leveranciers en hoe die bijdragen aan een schoner leefklimaat. Vodafone heeft bij zijn keuze rekening gehouden met onder andere de benodigde stroomcapaciteit en de mogelijkheid om een grote hoeveelheid aansluitpunten in Nederland administratief te kunnen borgen. Windenergie komt als uiteindelijke winnaar uit de bus. Deze energievariant wordt, in tegenstelling tot waterkrachtenergie, in Nederland geproduceerd en is volledig C02-neutraal.

Martin de Jong, duurzaamheidsmanager bij Vodafone Nederland: “In tijden van financiële tegenwind is het extra uitdagend draagvlak te creëren voor investeringen in duurzame oplossingen. En dat is gelukt! De stap van waterkracht- naar windenergie biedt een substantiële bijdrage aan de doelen die Vodafone zichzelf gesteld heeft: 50 procent minder C02-uitstoot in 2020 vergeleken met 2007. Door de vergroening van het volledige elektriciteitsverbruik kan zelfs gesteld worden dat dit doel gehaald is, maar wij beseffen dat inkopen van groene stroom slechts een onderdeel is in de totale benadering van C02-reductie.”

Sanne van Keulen, woordvoerder bij Greenpeace: “Het is goed om te zien dat Vodafone woorden omzet in daden en kiest voor groene stroom van windparken. Dat bewijst dat er bedrijven zijn die zich hardmaken voor een steeds duurzamere energievoorziening in Nederland.”

Zoals Nu.nl al meldt vandaag naar aanleiding van de advertenties van NEM, verdient niet alle groene stroom het predicaat ‘duurzaam’. Niet alleen bio massa, maar ook groene stroom uit waterkracht en de daaraan gekoppelde certificaten wordt als minder duurzaam gezien door o.a. Greenpeace. Dit is precies de reden waarom Vodafone heeft besloten om in plaats van waterkracht, over te gaan naar windenergie van Nederlandse bodem. Dankzij de controle van Certiq en het verkrijgen van zogenoemde Garanties Van Oorsprong is Vodafone verzekerd dat deze elektriciteit ook echt donkergroen is.