Vodafone Nederland heeft als eerste Nederlandse telecomaanbieder een neutrale CO2-footprint. Het Vodafone-netwerk, de winkels, kantoren en interne systemen en processen dragen hierdoor niet langer bij aan klimaatverandering. Deze doelstelling is behaald door enerzijds CO2-uitstoot te voorkomen door gebruik van duurzame energie en anderzijds door onvermijdelijke CO2-uitstoot, zoals de elektriciteit die Vodafone-klanten gebruiken om hun smartphone thuis op te laden, elders te compenseren. De ICT-sector neemt momenteel 2% van het Nederlandse energieverbruik voor zijn rekening. 

In het milieumanagementprogramma ‘Planet Tomorrow’ werkt Vodafone o.a. aan de reductie van CO2-uitstoot, zowel in de eigen operatie als bij klanten. 80% van de CO2-uitstoot van Vodafone is gerelateerd aan elektriciteitsverbruik en om klimaatneutraal te worden zijn de afgelopen jaren vele energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Enerzijds worden technologieën gebruikt als LED-verlichting, hardware virtualisatie in datacenters en het koelen van zendapparatuur met buitenlucht, anderzijds zet Vodafone ICT slim in, zoals slimme meters voor het monitoren van elektriciteitsverbruik, het ’s nachts uitschakelen van een deel van het mobiele netwerk en van Het Nieuwe Werken voor kantoorpersoneel.

Een aantal jaar geleden is Vodafone overgestapt op 100% Nederlandse windenergie voor zijn netwerken, winkels en kantoren, waardoor de CO2-uitstoot daar inmiddels teruggebracht is tot nul. Ondanks deze initiatieven blijft er nog 13 ton CO2-uitstoot over waar Vodafone geen invloed op kan uitoefenen, zoals stroomverbruik bij klanten thuis of brandstofverbruik van koeriers. Daarom compenseert Vodafone dit restant door een windenergie project in India, waar Vodafone een grote mobiele operator is, te steunen. 

Rob Shuter, CEO van Vodafone Nederland: “Klimaatverandering is een enorm maatschappelijk probleem. Het is een dodelijke ziekte, die langzaam de wereld voorgoed verandert. Doordat Vodafone nu klimaatneutraal is, dragen wij niet langer actief bij aan klimaatverandering.  Maar daar houdt onze verantwoordelijkheid niet op. Wij moeten verder kijken, naar onze leveranciers en onze klanten. Juist daar zien wij onze grote toegevoegde waarde en kunnen we dankzij de inzet van ICT de CO2-uitstoot verder terugdringen. Wij zullen de komende jaren hard werken en samen met hen de strijd aangaan om klimaatverandering te voorkomen. Ik hoop op ambitieuze klimaatafspraken tijdens de VN Klimaattop in Parijs; op naar een klimaat neutrale wereld en minder CO2 dankzij ICT!”